Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Idag: 08:00–17:00

Mjukdelskirurgi

Många kirurgiska åtgärder kan behöva göras i ansikte och munhåla. Har Ditt djur bitit sönder sin tunga eller har Ditt djur en förändring i halsmandlarna? Har Du fått besked att Ditt djur har en tumör(cancer) i munhålan/ansiktet? 

Då kan vi hjälpa Dig!

  • Vi utför s.k. glossektomi (borttagande av delar av tungan p.g.a. skador eller tumörer).
  • Vi tar alla typer av vävnadsprover från munhåla eller andra strukturer i ansiktet.
  • Vi opererar bort alla sorters tumörer från munhåla eller ansikte och erbjuder uppföljande behandling t.ex. DNA vaccinering vid malignt melanom.
  • bort halsmandlarna) samt vävnadsprovtagning från halsmandlarna.
  • Vi utför excision (borttagning) av alla ansiktets lymfkörtlar och/eller tar vävnadsprov från lymfkörtlar.
  • Vi behandlar sjukdomar i salivkörtlarna (s.k. spottcystor).
  • Vi utför rekonstruktioner (plastik) efter borttagande av tumörer eller efter andra skador i munhåla och ansikte.