Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Specialisthästsjukhuset Helsingborg

med fokus på kunskap

Idag: Öppet dygnet runt

Stort hjärta, skarp hjärna och en hjälpande hand

Omsorg, empati och respekt gör både hästar och hästägare trygga hos oss. Vår kunskap och erfarenhet säkerställer hög vårdkvalitet. Med handlingskraft och vilja når vi målet att hjälpa hästarna på bästa tänkbara sätt.

 

 

Följ oss på Facebook

 

 

 

Vi är medlemmar i branschorganisationen Svensk Djursjukvård

Våra visioner
Vi strävar efter att vara Nordens ledande djursjukhus för hästar.

Vi erbjuder kvalitativ djursjukvård för alla hästar och dess ägare. Vi är tillgängliga året om, dygnet runt för att på bästa sätt kunna hjälpa till vid alla skador och sjukdomar. Vi erbjuder ägare/ryttare/tränare rådgivning om friskvård och rehabilitering. Vi tar emot remisser och har ett nära samarbete med vår remitterande veterinärer.

Vi investerar kontinuerligt i utveckling av personal, ökad kunskapsnivå och förbättrad utrustning. Vi är aktiva inom forskning för att löpande förbättra diagnostik och behandling av våra patienter.

Vi värderar god kontinuitet i vården och hög veterinär kompetens. Vi är lyhörda för varje enskild hästägares önskemål och anpassar vård och bemötande därefter.

Besök, utbildning och praktik

Besök oss gärna
Vi vill erbjuda så många som möjligt att se hur vi arbetar och hur vardagen på ett djursjukhus kan se ut. Därför tar vi emot studiebesök under vår och höst. Ni får vara mellan 10-40 personer. Barn under 15 år är välkomna i målsmans sällskap.
För brukhundsklubbar, rasklubbar, ridklubbar och andra intresseorganisationer kan besöket kombineras med ett föredrag om friskvård eller näringslära. Vi möter gärna önskemål om veterinärmedicinska föredrag, kontakta berörd avdelning eller veterinär direkt.

Allt som behövs för en föreläsning
Vår nya, moderna föreläsningssal har plats för 40-60 personer. Den ligger centralt placerad i fräsch, genomtänkt miljö med väggar som andas historia, år av erfarenhet och samlad kunskap. Här håller vi kurser, konferenser, utbildningskvällar och mycket mer. Även utomstående har möjlighet att hyra föreläsningssalen. Vänligen kontakta Gunilla Bylander för bokning av föreläsningssalen.

Ta del av vår kunskap
Att förmedla kunskap vidare till en ny generation djursjukskötare är något som inspirerar och stimulerar till nytänkande. Därför ser vi möjligheten att erbjuda praktikplatser som en positiv del av vår verksamhet.

Varje år tar vi emot elever från Djursjukskötarprogrammet i Skara för en längre praktik. De får via handledning delta i det ordinarie arbetet på varje avdelning, med målet att kunna arbeta självständigt innan utbildningen är lut. Vi avsätter en person från Smådjur resp. Stordjur som fungerar som mentor och som regelbundet har teoretiska genomgångar av det praktiska arbetet allt för att ge studenterna det bästa av det mesta.

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot PRAO-elever från högstadiet. Eftersom vi året om har människor under utbildning, som kräver ett stort engagemang från vår sida, räcker tiden tyvärr inte till.

För bokning av föreläsningsalen kontakta: gunilla.bylander@evidensia.se

Historik

Från husarer till datorer
Regiondjursjukhuset är från den tid då Skånska Kavalleriregementet var förlagt till Helsingborg. Här fanns ett sjukstall för Kronans hästar, det användes även för djur från regionen. På så sätt kom det militära sjukstallet att bli en djurklinik.

När Kavalleriregementet lades ned1952 hotades även djurkliniken av nedläggning. Inför nedläggningshotet växte en stark opinion fram, med professor Fritz Sevelius i spetsen, för att bevara kliniken. I ett riksdagsbeslut 1954 fastslogs att kliniken skulle vara en regional djursjukvårdsinrättning för de fem sydliga länen. Malmöhus Läns Hushållningssällskap tog ansvar för ”Djursjukhuset i Helsingborg”.

Verksamheten utvecklades snabbt från en lokal djurklinik till ett regionalt djursjukhus med poliklinisk och stationär vård, för såväl stordjur som smådjur. 1956 iordningställdes en operationssal för stordjur. 1966 byggdes en isoleringsavdelning för både smådjur och stordjur. 1969 fick stordjur en poliklinikavdelning.

Mer plats för alla
Under engagerad ledning och stor påtryckning av den nya chefen professor Harry Pettersson VMDhc (chef 1976-1998) utarbetades en plan för total nybyggnation. 1981 beslutade Hushållningssällskapet att göra en etappvis utbyggnad. Året därpå byggdes personal-, kontors- och lagerlokaler och samtidigt moderniserades laboratoriet. Den andra etappen bestod av en nybyggd stordjursklinik och 1987 färdigställdes en smådjursklinik. I etapp fyra byggdes prematuravdelning, patologiavdelning och isoleringsavdelning.

1992 stod Djursjukhuset färdigbyggt och upptog en yta av 6 500 m2. Projektet kostade 50 miljoner kronor och hade inte gått att genomföra utan alla generösa donationer.

Fortsatt utveckling
2002 byggdes, på smådjurskliniken, en helt ny fysioterapi och rehabiliteringsavdelning, med en simbassäng och en så kallad treadmill, rullbana i vatten.

Under 2004-2006 gjordes en omfattande renovering av hela sjukhuset. Smådjursreceptionen byggdes om och bilddiagnostikavdelningen totalrenoverades. Stordjurs poliklinik- och operationsavdelning målades och smedjan och röntgenavdelningen byggdes om. En föreläsningssal stod klar i oktober 2005. Receptionen på Stordjur fick en totalrenovering. Bland annat skapades ett samtalsrum för de djurägare som ska ta hem sin häst från vårdavdelningen eller operation.

I augusti 2007 slogs portarna upp till den nybyggda DC-hallen, ett Diagnostiskt Center för Stordjur. De färdiga måtten för hallen är 60X30 meter och innebär ett mycket bra komplement till hält- och ridutredningar.

En del av Evidensia Djursjukvård
Regiondjursjukhuset Helsingborg är sedan våren 2012 en del av Evidensia Djursjukvård. Evidensia är en av Sveriges största och kvalitetsledande djursjukvårdsgrupper som erbjuder ett komplett erbjudande av specialist-, akut- samt basvård till landets hund, katt och hästägare.