Hudsjukdomar på kaniner och marsvin

Hudsjukdomar och hudbesvär på kaniner och marsvin är vanligt. Det första en djurägare misstänker när deras kanin eller marsvin får hudproblem är att djuret måste ha drabbats av parasiter. Just när det gäller dessa djurslag är faktiskt hud- och pälsparasiter det vanligaste problemet. Det finns förstås även andra hudsjukdomar.

Mjällkvalster

Kaniner drabbas ofta av en hudparasit som kallas mjällkvalster eller mjällskabb. Själva parasiten är inte synlig för blotta ögat och den lever i det ytligaste hudlagret. Den orsakar mjällbildning, håravfall och ibland klåda. Vanligtvis börjar problemen i nacken, på främre delen av ryggen samt längst bak på ryggen strax ovanför svansen. I de flesta fall är sjukdomen lättbehandlad med antiparasitära sprutor under en längre period. Veterinär måste uppsökas för hjälp med behandling, man bör inte experimentera med bad eller sprayer på egen hand. För att hålla kaninen parasitfri efter behandling är det viktigt med korrekt skötsel, hygien och utfodring. Av vikt är också att se till att kaninen kommer åt att putsa sig på hela ryggen, om inte får man hjälpa till att borsta kaninen. Har man två eller flera kaniner brukar de hjälpa varandra med putsningen.

Avföringsförorenad päls

Ett annat vanligt problem på kaniner är hudinfektioner till följd avförings- eller urinförorenad päls. Både avföring och urin är frätande för huden och när sår ligger öppna kan både bakterie- och svampinfektioner få fäste här. Sommartid är det även vanligt att fluglarver bildas i dess områden. Många ägare lyfter inte så ofta på sina kaniner och därmed är det inte ovanligt att hjälp söks först när kaninen börjar må allmänt dåligt eller när hudinfektionen spridit sig upp på ryggen. Hos veterinären behandlas problemet både genom lokal behandling (rakning, sårtoalett, salvor och eventuellt antibiotika) samt att man försöker hitta och rätta till orsaken till att kaninen blev nedsmetad.

Skabbinfektion

Vad gäller marsvin drabbas de ofta av en skabbinfektion som oftast benämns marsvinsskabb. Den är mycket vanlig och ger en mycket kraftig klåda, håravfall samt krustig och skorvig  hud. Får sjukdomen hållas kan marsvinet magra av och få så kraftig klåda att det drabbas av kramper. Som i fallet med mjällkvalster på kaniner behandlas sjukdomen framgångsrikt med antiparasitära sprutor hos veterinären. Även här är det viktigt med skötsel, hygien och korrekt utfodring för att marsvinet skall hålla sig friskt framöver.

Ringorm

Ringorm kan förekomma på båda djurslagen men är vanligast på marsvin. Denna svampsjukdom kan smitta till människor och ge eksemliknade utslag. På kaniner och marsvin kan sjukdomen vara allt från helt symptomfri till att ge förändringar som klåda och håravfall med krustbildning i huden. Ibland läker förändringen av i mitten och brer ut sig som en ringformation, därav namnet ringorm. Vid misstanke om ringorm bör veterinär uppsökas så att lämplig behandling sätts in.

Hormonellt håravfall

Marsvinshonor drabbas relativt ofta av hormonellt håravfall när de börjar bli lite äldre. Många gånger kan man hitta äggstockscystor på dessa djur men inte alltid. Orsaken till dessa förändringar är okänd och i många fall behandlas inte djuret eftersom man betraktar symptomen som lindriga. I förekommande fall kan det bli aktuellt med hormonbehandling eller operation där äggstockar och livmoder tas bort.

C-vitaminbrist

Marsvin kan slutligen få hudproblem till följd av C-vitaminbrist. Eftersom marsvin, liksom människor, inte kan bilda eget C-vitamin måste detta tillföras utifrån. Vid brist drabbas i första hand hud och slemhinnor. Symptomen brukar vara torr och fnasig päls, rinnande ögon och ömhet vid beröring. Om små sårigheter uppstår i huden kan dessa infekteras med bakterier, svamp eller annat. Behandling är ofta enkel och resultat brukar ses redan inom en vecka. Man behandlar med C-vitamininjektioner eller flytande C-vitamin direkt i munnen. Viktigt är att tänka på att fortsätta ge C-vitamin hela livet annars återkommer problemet.

Hudsjukdomar – när söker jag hjälp?

Om man har en kanin eller ett marsvin med hud eller pälsproblem bör man uppsöka veterinär även om djuret till synes är obesvärat. Många gånger känner dessa djur av sina sjukdomar mycket mer än de ger sken av.

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om ditt marsvin eller din kanin blir sjuk.

Skötselråd kanin »

Skötselråd marsvin »

Kaniner och marsvin drabbas ofta av hudsjukdomar, ibland med klåda som symtom.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen