Mjällkvalster hos kanin

Ett av de vanligaste problem som kaninägaren söker hjälp hos veterinären för är att kaninen tappar päls, är mjällig eller har klåda. Oftast rör det sig i detta fall om en parasitsjukdom, nämligen mjällkvalster hos kanin.

Mjällkvalster (Cheyletiella parasitovorax) är en vanlig parasitsjukdom hos kaniner. Alla kaniner, unga som gamla, kan drabbas. Kvalstret lever i kaninens hud och äter hudavlagringar, vilket resulterar i kraftig mjällbildning. Parasiten själv kan man bara se i mikroskop.

Kaniner smittas med mjällkvalster när de har haft direktkontakt med en redan smittad kanin. Denna kontakt kan dock ha skett långt tillbaka i tiden. Kaninen uppvisar inte själv symptom förrän dess immunförsvar blir nedsatt, till exempel när den har någon annan sjukdom eller är stressad. Det kan ofta vara svårt att bedöma vad som orsakar stress hos en kanin – det kan vara en stökig orolig omgivning, eller att kaninen har tråkigt. Även felaktig utfodring kan vara en stressfaktor.

Symtom på mjällkvalster hos kanin

  • Det första symptom som brukar ses är att kaninen tappar päls, nacken och ryggen är ett vanligt område.
  • Håravfallet kan fortsätta bakåt över ryggen ner till ovanför svansen. I dessa områden finns oftast stora vita mjällsjok.
  • Pälsen lossnar lätt och ofta sitter mycket mjäll fast på hårtussen som lossnar.
  • Vanligtvis har kaninen ingen klåda, men i enstaka fall vid stor parasitbörda kan kaninen vara besvärad.

Även marsvin kan få mjällkvalster, även om det inte alls är lika vanligt som hos kanin. Det drabbar då oftast marsvin som bor ihop med kaniner. Marsvin får samma typ av symptom, det vill säga att de tappar päls och får riklig mjällbildning. Kvalstren smittar däremot inte till människor.

Behandling vid mjällkvalster hos kanin

  • Om du upptäcker dessa symptom på din kanin bör du boka en tid hos din veterinär så att kaninen kan bli undersökt och behandlad. Behandlingen kan ta mellan 1-2 månader.
  • Det är viktigt att behandla alla kaniner samtidigt för att undvika att de smittar varandra.
  • Kaniner är normalt sett duktiga på att putsa sig och sin päls. Dock kan de ha svårt att komma åt att putsa sig på ryggen varför den säkert uppskattar om du hjälper till att kamma bort lös päls och mjällflagor.
  • Det är också viktigt att städa kaninburen ett par gånger under behandlingstiden för att minska risken för återinfektion från miljön.

Kaniner drabbas ganska ofta av mjällkvalster. Även marsvin drabbas ibland, även om det inte alls är lika vanligt som hos kanin. Det drabbar då oftast marsvin som bor ihop med kaniner.

Skötselråd kaniner »

Skötselråd marsvin »

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen