Lös avföring hos kanin

Lös avföring hos kanin. Ett mycket vanligt problem för kaninägare är att kaninen helt plötsligt verkar slutat att tvätta sig och hålla sig ren runt analöppningen.

Smetig och illaluktande avföring samlas runt analöppningen, på insidan av låren och till och med upp på ovansidan av svansen. Om inget görs kommer avföring att byggas på allt mer och det blir risk för frätskador på huden med infektion som följd och/eller risk att fluglarver utvecklas i området. De flesta kaninägare tror som sagt att problemet beror på att kaninen inte sköter sin hygien men så är inte fallet.

Orsaker till lös avföring hos kanin

Det finns flera faktorer som kan samverka när problemet uppstår.

Felaktig utfodring
Den vanligaste orsaken är att kaninen utfodras felaktigt. De flesta sällskapskaniner utfodras med diverse kanin/gnagarblandningar som innehåller olika typer av frön, sädesslag, cornflakesliknande komponenter samt pellets. Utöver detta brukar de få frukt, bröd och andra mjöl/sädesprodukter av sina ägare. Denna och liknande mat må vara nyttig för människor men är mycket onyttig för kaniner. Kaniner är grovfoderätare och behöver en mycket fiberrik kost som är fett- och kolhydratfattig. Att kaninen tycker bättre om den onyttigare maten är inget tecken på att den behöver denna mat (j.f.r. människor och godis).

Följder av felaktig utfodring
Följderna av att ge felaktig mat är att tarmkanalen kommer att utvecklas felaktigt.

 • Bakteriefloran i blindtarmen att bli felaktigt sammansatt.
 • Insidan av tarmväggen att slätas ut.
 • Utöver detta påverkas tarmmotoriken på ett negativt sätt så att tarminnehållet rör sig långsammare genom tarmen.

Summan av detta är att avföringens konsistens blir smetig och illaluktande vilket gör det omöjligt för kaninen att hålla sig ren där bak. En kanin skall ju normalt sett producera små torra ”kluttar” som i stort sett inte alls kladdar.

Då och då tömmer sig blindtarmen varvid enstaka lite större och blanka ”kluttar” passerar. De är större och kladdar lättare men är helt normala och de flesta av dessa skall ätas upp av kaninen. Detta är ett sätt för kaninen att återvinna viktiga vitaminer och tarmbakterier.

Ryggskador och övervikt
En annan vanlig faktor som bidrar till problemet med smutsiga kaniner är ryggskador och övervikt. Om kaninen har nedsatt rörlighet till följd av ryggskador eller övervikt kommer kaninen inte åt att fånga upp sina ”blindtarmskluttar” utan dessa fastnar i pälsen runt analöppningen. Eftersom kaninen inte kommer år dessa ”kluttar” kommer den naturligtvis inte heller åt att tvätta och putsa sig där bak.

Vad kan jag göra för att undvika lös avföring hos kanin?

 • Upptäcker man att kaninen hemma börjar visa tecken på ovanstående problem bör man i det snaraste se över kostvanorna. En kanin bör i huvudsak utfodras med hö och lite blandat bladgrönt.
 • Till sommaren är det bra att successivt vänja kaninen vid att äta gräs. Att vara på grönbete är det mest naturliga och det bästa för en kanin.
 • Vid långvariga och stora problem med avföringen är det dock bäst att börja med att ge uteslutande hö och på sikt introducera grönfoder. Det kan ta flera veckor eller t.o.m. månader på denna kost innan avföringen rättar till sig, man måste med andra ord ha tålamod och inte slarva med kosten och falla till föga för kaninens tiggande.
 • Vid övervikt måste kaninen naturligtvis bantas och det bästa sättet att göra detta är att följa ovanstående utfodringsråd.
 • Viktigt är dock att inte försöka ransonera höet, detta måste alltid finnas i riklig mängd.
 • Om ryggskada och nedsatt rörlighet föreligger som orsak till lös avföring hos kanin är det oftast inte mycket annat att göra än att hjälpa kaninen att hålla sig ren samt se till att den inte är överviktig som förvärrar situationen samt att vara extra noga med maten.

När söker jag hjälp?

Uppsök veterinär för undersökning och utredning om:

 • Kaninen tappar för mycket i vikt.
 • Blir allmänpåverkad.
 • Får diarré.
 • Inte blir bra i magen trots långvarig korrekt utfodring.

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din kanin blir dålig i magen.

Skötsel av kaniner » 

Att vara på grönbete är det mest naturliga och det bästa för en kanin. Tänk på att kaniner har känsliga magar så vänj kaninen med lite grönfoder i taget om den varit inne på vintern och släpps ut till våren. Annars kan den bli lös i magen.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen