Djursjukhuset Växjö med stort hjärta för smådjuren
Idag: 07:00–22:00

Inför besöket

Evidensia Djursjukhuset Växjö Inför Besöket

När du kommer till Djursjukhusets entré och väntrum ber vi dig ta en nummerlapp. Vi som arbetar i receptionen ropar sedan upp dig när det är din tur.

När det blir dags att undersöka ditt djur kommer en sköterska att visa in er i undersökningsrummet.

Innan du ringer
Innan du ringer till oss finns det en del punkter som du gärna kan förbereda. Den information du lämnar underlättar för oss att bedöma ditt djurs tillstånd och att ge dig rätt besked i telefon. Vid akuta skador och sjukdomar kan det vara avgörande information du hjälper oss med, som gör att vi kan förbereda oss inför din ankomst till djursjukhuset.

  • Om din hund/katt verkar hängig, ta tempen.
  • Tala om vilken typ av djur det gäller och gärna ras.
  • Tala om hur gammalt ditt djur är.
  • Beskriv så tydligt som möjligt de symptom ditt djur har och hur länge problemet har pågått.
  • Om ditt djur varit hos oss tidigare, ha gärna patientnumret till hands.

Inför besöket på på Djursjukhuset Växjö.