Kaninpest

Kaninpest, även kallad myxomatos, är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet, som endast drabbar kaniner, både vilda och tama. Såväl inne- som utekaniner kan drabbas, men utekaniner i större utsträckning, då sjukdomen bland annat sprids med insekter. Den syns för närvarande i södra Sverige, året runt. Det går att skydda sin kanin mot kaninpest genom bland annat vaccination.

Akut kaninpest kan ge upphov till varigt ögonsekret och väldigt dåligt allmäntillstånd. Sjukdomen drabbar både vilda och tama kaniner.

Smittämne

Kaninpest orsakas av ett virus, Myxomavirus, som upptäcktes i Sydamerika i slutet av 1800-talet och importerades av människan på 1950-talet till Frankrike och senare även till södra Skandinavien, i syfte att utrota vildkaninbeståndet. Smittan finns nu i det vilda kaninbeståndet i framför allt södra delen av Sverige och med jämna mellanrum sker större utbrott. Viruset sprids dels via direktkontakt mellan kaniner, dels indirekt via smittad föda eller strö men även via vektorer som bitande insekter eller fåglar. Kaniner med tillgång till utevistelse löper därför större risk att bli smittade.

Symtom

Det finns två former av sjukdomen; en akut och väldigt allvarlig samt en kronisk, som inte behöver vara lika dramatisk. Symtom uppstår inom en till tre veckor från smittotillfället. Kaniner som drabbas av den akuta varianten får ett tydligt nedsatt allmäntillstånd, feber och nedsatt aptit. (Normal ändtarmstemperatur på en kanin är mellan 38,5-40 grader.) Svullnad (ödem) i huden uppstår runt ögonen, nos, läppar och könsöppningar. Även testiklarna kan svälla. Rinnande ögon och senare ett varigt ögonsekret kan förekomma och så småningom ofta en ansträngd andning.

Den kroniska varianten ger upphov till lokala hudsvullnader, främst i ansiktet, på öronen och benen och behöver inte ge lika tydlig allmänpåverkan.

Den akuta formen av myxomatos ger upphov till synliga svullnader runt ögonen, nos och könsöppningar.

Behandling av kaninpest

Kaninpest är en mycket allvarlig sjukdom där dödligheten hos de som drabbas av den mer vanliga och akuta formen är nära 100 %. I vilt tillstånd dör kaninerna inom någon vecka, främst eftersom de får svårt att skaffa mat i sitt väldigt sjuka tillstånd och därmed själva blir ett lättfångat byte. Tamkaninerna kan sättas under vård, men tyvärr blir många kaniner så sjuka, att avlivning många gånger är det bästa alternativet för att förhindra lidande. Det finns större chans för överlevnad om kaninerna drabbas av den kroniska varianten.

Det finns ingen behandling utöver understödjande behandling i form av vätsketerapi, hjälp med utfodring, smärtlindring och febernedsättande, samt lokal ögonvård vid behov. Sekundära bakteriella infektioner kan påverka tillståndet negativt och kan också behöva behandlas.

Skydda din kanin mot kaninpest

Det finns vaccin utvecklade för att skydda mot kaninpest. Det kan ges hos veterinär från det att kaninen blivit fem veckor gammal men det kan vara fördelaktigt att vänta till efter 7 veckors ålder, för bättre chans till längre skydd. Det tar ca 3 veckor innan skyddet är utvecklat hos en vaccinerad kanin och vaccinationen behöver upprepas årligen. Vaccination ger inte hundraprocentigt skydd från att drabbas av sjukdomen men minskar avsevärt risken för allvarlig och dödlig sjukdom och är starkt rekommenderat, i synnerhet till kaniner som visas utomhus.

Läs om vaccinering av kanin här

En annan viktig del i skyddet mot att utveckla kaninpest är att skydda kaninen från insektsbett. Det kan till exempel handla om att inte låta kaninen vistas utomhus under den mest myggaktiva tiden på dygnet, hägna in kaningården med insektsnät och undvika stillastående vatten i trädgården, som kan agera myggkläckningsområde.

Närkontakt mellan vilda och tama kaniner bör förhindras.

Vaccination mot kaninpest ger ett gott skydd men behöver förnyas årligen.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen