Problem med fluglarver på kaniner

Flugor lägger sina ägg i en fuktig och näringsrik miljö. Om äggplatsen inte torkar ut kläcks äggen till fluglarver efter ca 2-5 dagar. Då kan problem med fluglarver uppstå. Dessa små larver hittar kaninägare ibland i baken på sina kaniner och tror att kaninen har ”mask i magen”. Oftast är så inte fallet, utan de flesta ”maskar” man hittar på en kanin är just fluglarver.

Orsaker till problem med fluglarver

För att äggen ska läggas och kläckas krävs det att pälsen är blöt och nedsölad med avföring. Tyvärr är detta vanligt på kaniner, framför allt utekaniner. Det är inte alltid ägaren ser att kaninen är smutsig där bak och utomhus finns det rikligt med flugor.

Anledningen till att kaninen är smutsig där bak är inte att den tvättar sig dåligt, utan att den har lös avföring, eller att den av olika skäl inte kan äta sin nattavföring som naturligt är av smetigare slag. Lös avföring uppstår nästan alltid till följd av felutfodring. Många tamkaniner får alldeles för mycket pellets, kaninblandning, frukt, bröd och annat som egentligen inte är kaninmat. Eftersom detta foder är mycket godare än höet äter kaninen sig mätt på godsakerna i första hand, och hö konsumtionen blir lidande. Det kan bli så illa att kaninen slutar äta hö helt, vilket är mycket hälsovådligt för en kanin.

Tamkaniner är som sina vilda förebilder grovfoderätare och ska egentligen bara äta gräs, växter på marken, blad och bark. Det är mycket sällan vilda kaniner kommer över frukt eller ”vanliga” grönsaker som gurka, tomater, paprika, morötter med mera. Den naturliga kosten är mycket fiberrik och fettfattig. Hela mag-tarmkanalen är konstruerad för denna typ av foder och systemet fungerar bäst när lättsmälta, fiberfattiga, kolhydratrika och feta fodermedel undviks. Då jobbar tarmen ordentligt, kaninen håller vikten, och torra fina pluttar bildas som inte smetar ned runt analöppningen.

Felaktigt utfodrade kaniner få en dåligt fungerande mag-tarmkanal som producerar smetig avföring vilken mycket lätt fastnar i päls och runt analöppningen, på nedre delen av buken, samt insida lår. En perfekt miljö för flugägg skapas. Utöver detta är kaninen dessutom ofta överviktig och har svårt att komma runt för att fånga upp sin nattavföring. Förutom att det då smetas ned ytterligare, går kaninen miste om viktiga vitaminer och bakterier som finns i nattavföringen.

Behandling

En kanin som är mycket kladdig där bak och har rikligt med fluglarver måste omgående till veterinär. Den mår mycket dåligt och kan vara svårbehandlad.

I vissa fall måste man avliva djuret eftersom behandling skulle vara för riskfylld, och skulle ha utsatt djuret för onödigt lidande.

I lindrigare fall söver man kaninen, plockar bort alla fluglarver samt rakar bort smutsig päls och tvättar huden noga.

Eftersom huden ofta är mycket sårig och infekterad smörjer man med lugnande salvor och behandlar kaninen med antibiotika och smärtstillande. För att avdöda ägg som kan kläckas efter rengöringen sätts kaninen dessutom på antiparasitär behandling.

Förebygg problem med fluglarver

Som med de flesta sjukdomar är det bäst att förebygga. En korrekt utfodrad och välskött kanin råkar mycket sällan ut för ovanstående problem. Läs gärna mer och skötsel och utfodring av kaniner, så vet du hur du ska göra för att hålla din kanin så frisk som möjligt.


Flugor lägger gärna sina ägg i en fuktig och näringsrik miljö. Om äggplatsen inte torkar ut kläcks äggen till fluglarver efter ca 2-5 dagar. Det kan drabba kaniner som är lösa i magen.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen