Leverutredning

På medicinmottagningen utreds sjukdomar och symptom ifrån levern med en leverutredning.

Så här går en leverutredning till:

  1. Besök för intervju/historik, klinisk undersökning, laboratorieprover (blod, urin). Bukultraljud utförs oftast i samband med det första besöket och för detta kan vissa djur behöva lite lugnande medel för att underlätta undersökningen.
  2. Beroende på fynd kan en första behandling sättas in, alternativt ändringar i befintlig behandling.
  3. I många fall behöver djuren sedan komma åter för vävnadsprover ( s.k. biopsier) för att fastställa diagnos, prognos och behandling. Vävnadsprover tas på operationsavdelningen med hjälp av ultraljud eller via titthålsoperation. Om misstanke finkärlmissbildning i levern görs ofta en datortomografi.

 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas