Akutmedicin

Akutmedicin avser medicinska tillstånd som kräver snabb vård. Symtom som ditt djur uppvisar kan ha både livshotande och mindre farliga förklaringar. Vi rekommenderar därför att djur som har symtom med potentiellt farlig orsak omgående kommer in till klinik för att undersökas.

Symtom som kan ha potentiellt farliga orsaker och kräver undersökning snarast:

•    Andningssvårigheter.
•    Kramper.
•    Hög feber.
•    Vissa former av kräkning och/eller diarré.
•    Tecken på grav smärta.
•    Symtom från ögonen.
•    Nedsatt allmäntillstånd
•    Förlossningskomplikationer.
•    Blödningar.
•    Katter som inte vill äta.

Ring till oss för rådgivning angående ditt djur och dess symtom!

I extremt akuta fall börjar djursjukskötare och veterinärer arbeta omedelbart för att försöka rädda djurets liv och som djurägare kan man då få stå lite vid sidan så länge djuret behöver alla tillgängliga resurser. Därefter, samt i mindre akuta fall, får du beskriva ditt djurs problem och svara på följdfrågor. Du får även möjlighet att själv ställa frågor.

När djuret undersökts diskuterar veterinären tillsammans med dig hur man kan tänkas gå vidare. I de allra flesta fall behövs någon form av diagnostik,  exempelvis blodprover, röntgen, ultraljud och/eller EKG.

De djur som bedöms behöva vård kommande timmar eller dygn skrivs normalt in på vårdavdelning för detta.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas