Uppfödning av kaninungar

Uppfödning av kaninungar som övergivits av sin mamma är en arbetsam uppgift och det kan vara svårt att lyckas. Det kan dock vara värt ett försök!

Handmatning av moderlösa kaninungar

Kaninungar som har övergivits av sin mamma måste handmatas med nappflaska om de ska ha någon chans att överleva. Detta är ofta mycket arbetsamt och slutar inte alltid väl. Innan du tar ställning till om du ska ge dig in på detta, bedöm först om ungarna verkligen är övergivna.

Tänk på att en kaninmamma oftast bara diar sina ungar en gång per dygn under ca 5 minuter. Oftast sker detta nattetid. Resten av dagen ignorerar mamman sina ungar. Detta är ett naturligt beteende. I det vilda är det viktigt att inte dra till sig uppmärksamheten av rovdjur så att de hittar ungarna. Ofta dröjer det upp till 24 timmar efter förlossningen innan diandet sätter igång.

Om ungarna inte fått dia inom 48 timmar blir de skrynkliga i huden och har en tom magsäck och buk. I detta läge måste stödmatning påbörjas. Detta är som sagt svårt och tidskrävande, framför allt då ungarna är under 7 dagar gamla.

De vanligaste orsakerna till misslyckande, och därmed att ungarna dör, är att ungen får ner mjölk i luftvägarna och drabbas av en allvarlig lunginflammation. Kaninungarna riskerar även att få diarré på grund av att de inte får i sig de naturliga tarmbakterierna.

Omvårdnad vid uppfödning av kaninungar

Kaninungar under 7 dagars ålder behöver en omgivningstemperatur på 27-30 grader. Placera ungarna i en låda bäddad med hö samt om möjligt underull från kaninmamman. Alternativ till underull från mamman är mjuka handdukar eller fleeceunderlag. Om ungarna utvecklas bra kan de efter en vecka vistas i normal rumstemperatur.

Mjölkersättning

Kaninmjölk har en mycket hög fetthalt (40-50%), ett högt proteininnehåll och ett mycket lågt sockerinnehåll (5-10%). Detta är anledningen till att de i naturen klarar sig endast genom att dia en gång per dygn.

I fångenskap är det svårt att åstadkomma en mjölkersättning med liknande innehåll. Man får använda sig av de preparat som finns på marknaden, och i stället mata ungarna oftare. Tänkbara ersättningspreparat är Esbilac eller Cimicat. Mjölken ska färdigställas enligt tillverkarens rekommendationer och kan förvaras upp till 24 timmar i kylskåp. Den ska alltid ges uppvärmd till kroppstemperatur. Testa mot baksidan av din hand innan du matar ungarna. Ett bättre alternativ till pulverersättning kan vara färsk får- eller getmjölk om man kan få tag i det. 

Det är svårt att handmata kaninungar med mjölkersättning då risken är mycket stor att de får mjölk i luftvägarna och drabbas av infektioner. 

Utfodringsteknik och utfodringsschema

Man kan använda nappflaskor avsedda för kattungar, eller plastsprutor. Med nappflaska är risken att ungen ska få mjölken i fel strupe något mindre. Om du väl har börjat med att mata med spruta är det ofta svårt att byta till nappflaska eftersom ungen förlorar sin sugande direflex efter ca två dygn. När du matar med spruta är det viktigt att spruta in mjölken mycket långsamt för att minska risken för aspiration, d v s att ungen sväljer ned mjölk i luftstrupen.

Ungen ska hållas i knät med huvudet försiktigt fasthållet mellan tumme och långfinger, med pekfingret placerat på hjässan. Om du använder spruta ska den föras in på sidan av munnen bakom framtänderna. Gör pauser i matandet så att ungen kan svälja. När den väl blivit van vid matningen kommer den att vägra ta emot mer när den är mätt.

Hur ofta ska man stödmata kaninungarna?

Vanligen räcker det med att mata 4 gånger per dag med en paus på 6-8 timmar nattetid. Hur mycket man ska ge varierar mellan individer. Det är viktigt att väga ungarna regelbundet, och öka volym eller antalet matningar om de inte ökar i vikt. Efter varje matning ska ändtarmsområdet försiktigt masseras med en fuktig ren trasa eller bomullstuss för att stimulera ungen att kissa och bajsa. Detta måste göras tills ungen är 10-14 dagar gammal.

Man kan ofta räkna med att en nyfödd kaninunge av en dvärgkaninras diar ca 2 ml/dag. Detta kan ökas till:

 • dag 4                       10 ml/dag
 • dag 7                       13 ml/dag
 • dag 10                     15 ml/dag
 • dag 14                     22 ml/dag
 • dag 21                     27 ml/dag,
  • ungarna ska nu även börja prova äta hö samt använda vattenflaska
 • dag 27                     30 ml/dag
  • ungarna ska äta hö regelbundet
 • dag 30                     minska till 20 ml/dag
  • ungarna ska nu kunna försörja sig på hö
 • dag 35 avvänjning, ungarna ska nu äta merparten hö och en liten mängd pellets och grönsaker

Detta schema är endast en fingervisning. Schemat måste anpassas individuellt genom att följa ungarnas viktökning dagligen.

Avvänjning

Avvänjningen är en kritisk period och det är viktigt att bara introducera hö först. Kaninungen ska äta ordentligt med hö innan små mängder pellets och grönsaker försiktigt introduceras. Det är en myt att grönsaker inte ska ges förrän långt senare. Tänk på vad kaninen i det vilda skulle äta!

Anledningen till att många kaninungar får problem med diarré är ett överskott av kolhydrater och protein från alltför mycket torrfoder/pellets, vilket påverkar pH och mikroorganismer i blindtarmen negativt.

Skötselråd kaniner »

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen