Neurologiska rubbningar hos kanin

Neurologiska rubbningar hos kanin är en vanlig anledning till veterinärbesök. Kaniner med dessa problem får symptom från nervsystemet.

Symtom på neurologiska rubbningar hos kanin:

 • Lutande huvud.
 • Cirkelgång.
 • Balansrubbningar.
 • Skakningar.
 • Beteenderubbningar.
 • Ökad törst och urinering.
 • Avmagring.
 • Förlamningar.
 • Epilepsiliknande anfall med mera kan förekomma.
 • Om kaninen blivit smittad redan i fosterlivet kan parasiten angripa linsen i ögat med en kraftig vit linsgrumling som följd.

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din kanin får problem.

Orsaker till neurologiska rubbningar

Encephalitozoon cuniculi är en mikroskopisk parasit som lever inuti värddjurets celler. Parasiten angriper i huvudsak kaniner men kan i sällsynta fall smitta andra djur och människor. Målorganen för parasiten är njurar och nervvävnad. Även lever och hjärta kan angripas. Smitta sker via urinen från infekterade kaniner. Vanligtvis blir kaninungar smittade av sin mamma redan de första dagarna i livet. Smitta i fosterlivet kan också förekomma.

Sjukdomen kan löpa symptomfritt hela livet. Det är dock vanligt att en smittad kanin någon gång i livet drabbas av olika neurologiska symptom eller symptom till följd av njurskador.

Vad gör veterinären?

 • Det är svårt att ställa en säker diagnos så länge kaninen är i livet.
 • Det finns dock ett blodprov som påvisar kroppens försvar mot parasiten. Provet bevisar att parasiten är närvarande. Helt säker kan man trots detta inte vara att det är parasiten som är sjukdomsorsaken, men misstanken är då mycket sannolik.
 • Bakterieinfektioner, tumörsjukdomar och andra neurologiska sjukdomar kan ge likartade sjukdomsförlopp och bör inte glömmas bort även om kaninen är bärare av parasiten.

Behandling vid neurologiska rubbningar hos kanin

 • Tyvärr är behandlingen av Encephalitozoon cuniculi besvärlig. Det finns ännu inget preparat som har god effekt mot parasiten och som gör kaninen helt frisk.
 • I vissa fall sker en spontan förbättring, sannolikt tack vare kaninens eget immunförsvar. Ibland ser man en förbättring vid behandling med ett antiparasitärt preparat under en lång period.
 • I svårare fall och i de fall där behandlingen inte har avsedd effekt är avlivning att föredra.
 • På sikt måste man betrakta prognosen som dålig även för en kanin som tillfrisknar, eftersom återfallsrisken är stor.

Skötselråd kaniner » 

Ökad törst är ett av alla symtom som kan uppkomma vid neurologiska rubbningar hos kanin.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen