Kastrera marsvin

Att låta kastrera marsvin handlar inte bara om att ta bort risken att få oönskade ungar. Det ger också flera andra fördelar för både hanar och honor.

Marsvin är sociala och ska enligt rådande bestämmelser i djurskyddslagen leva i flock. Genom att kastrera djuren kan honor och hanar hållas tillsammans utan att para sig. 

Minskad risk för många sjukdomar är det viktigaste skälet, särskilt för honorna. Det finns flera allvarliga sjukdomar och svåra tillstånd som du helt kan eliminera om du låter kastrera din hona. Kastrering är en möjlighet att både förlänga livet och öka livskvaliteten för ditt djur.

Marsvinshonor i vuxen ålder drabbas mycket ofta av cystor på äggstockarna. En del cystor är små och producerar inte hormoner. Dessa orsakar då oftast inga problem för marsvinet. Andra gånger är cystorna mycket stora och/eller producerar höga halter könshormon. Stora cystor trycker på omgivande organ och kan orsaka minskat foderintag och så småningom upphörd aptit. Hor­monproducerande cystor orsakar håravfall och risk för livmoder­inflammation.

Hur går det till att kastrera marsvin?

Marsvin kastreras under narkos. Efter ingreppet kan djuret bli lite medtaget men blir snabbt piggt igen.

  • Om marsvinshonor kastreras vid ung ålder (mellan ca 2–6 mån) behöver endast äggstockarna avlägsnas. Detta kan då göras via ett så kallat flanksnitt, ett litet sår på vardera sidan bakom revbenen. Konvalescensen efter ett flanksnitt är vanligen mycket enklare än efter en sedvanlig buköppning.
  • Om marsvinet redan hunnit få cystor görs operationen dock vanligen via bukens mittlinje så att hela livmodern också går att avlägsna.
  • Marsvinshanarna kan kastreras med olika metoder  - endera via snitt i pungen eller via buksnitt. Deras ljumskkanaler är öppna hela livet till skillnad från hundar och katter, och de kan därför dra upp sina testiklar i buken. 

Till hund finns det idag så kallad kemisk kastrering, men denna har ännu inte visat sig fungera på gnagare.

Eftervård hemma

  • Det är naturligt att ett operationssår svullnar något och det uppstår mindre blåmärken runt omkring såret. De första en till två dagarna kan det också komma enstaka droppar blodblandad vätska. Såren ska dock inte börja vara eller lukta illa.
  • Hygien. Så länge såret vätskar sig är det viktigt att djuret får bo på ett rent underlag utan småpartiklar som kan fastna i såret. Tidningspapper eller handdukar kan vara lämpligt. Såret ska kontrolleras dagligen och tvättas med koksaltlösning vid behov.
  • Börja äta. Det absolut viktigaste efter en operation är att kontrollera att djuret snabbt kommer igång att äta igen. För marsvin tar det ofta en till ett par dagar innan djuret börjar äta på egen hand. De måste i så fall stödmatas 3 – 4 gånger dagligen med t ex Oxbow Critical Care, en speciell välling för gnagare som är höbaserad och ger bra stimulering till djurens känsliga magtarmapparat.

Mer om kastrering av små gnagare »

Kastration av andra sällskapsdjur »

Kastrering av små sällskapsdjur minskar risken för många sjukdomar.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen