Bakbensförlamning hos kanin

Bakbensförlamning hos kanin är en relativt vanlig orsak till veterinärbesök för kaninägare. Varierande grad av förlamning kan ses, allt ifrån att kaninen plötsligt hittas totalförlamad i buren till lindrigare symptom i form av rörelsestörningar då kaninen skall hoppa eller springa. Det kan se ut som att kaninen springer som ett marsvin istället för att skutta fram, eller att den är vinglig och osäker i bakkroppen.

Bakbensförlamning hos kanin – orsaker

Orsakerna till problemet kan vara flera.

  • Det kan bero på rent fysiska skador, kaniner har väldigt stark bakbensmuskulatur som vid häftiga rörelser kan skada ryggraden.
  • Vanligt är också att kaniner tappas eller att de halkar på hala golv.

Om skadan är så allvarlig att en ryggkota brutits eller kommit i felaktigt läge brukar det vara omöjligt att få ett tillfrisknande och avlivning är att föredra. Det är därför bra att röntga om skador enligt ovan misstänks.

Om inga fysiska skador kan ses, varken på en vanlig undersökning eller på röntgen, måste andra orsaker till de neurologiska symptomen misstänkas.

  • Det finns bakterier och parasiter som kan angripa nervsystemet på kaniner. De vanligaste är en bakterie som heter Pasteurella multocida och en parasit som heter Encephalitozoon cuniculi. Dessa sjukdomar är tyvärr svårbehandlade, behandlingen är ofta lång och det är inte i alla fall man ser förbättringar. Vid totalförlamning med bortfall även av smärtkänsligheten, är prognosen dålig oavsett vad som är orsaken till förlamningen.
  • På äldre kaninen bör man även beakta tänkbara orsaker i form av tumörsjukdom, stroke eller andra neurologiska rubbningar. Tyvärr är dessa sjukdomar svåra att diagnostisera och behandla på kaniner.

Bakbensförlamning hos kanin – behandling

Om en kanin satts på behandling för bakbensförlamning tar det ofta ganska lång tid innan man kan se hur bra kaninen kan bli. Om skadan inte läker av helt och hållet kan vissa former av ”handikapp” accepteras. Det får dock aldrig innebära att kaninen förorenar sig med urin eller avföring, släpar något eller båda benen så att skavsår uppstår eller annat som ger kaninen obehag.

Vid alla former av problem med rörligheten på kaniner bör veterinär uppsökas så fort som möjligt. Det är viktigt att snabbt komma fram till hur allvarlig skadan är och vad som kan göras. Ibland kan frakturer misstas för förlamningar. Vid frakturer är det viktigt att skadan fixeras så fort som möjligt för bästa läkning. Dessutom kan tillståndet vara plågsamt för djuret även om kaniner sällan visar att de har ont eller har andra obehag.

Här hittar du en djurklinik som kan hjälpa dig »

Skötselråd för kaniner »
Om din kanin får problem med rörligheten ska du uppsöka veterinär så fort som möjligt.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen