Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

A-vitaminbrist hos papegoja

A-vitaminbrist hos papegoja är ganska vanligt. En frödiet är mycket A-vitaminfattig och många papegojägare har svårt att få sin fågel att äta tillräckligt med grönsaker. Det är vanligt på papegojfåglar i allmänhet men framför allt på amazoner som lättare drabbas.

De vanligaste problemen associerade med A-vitaminbrist beror på slemhinnepåverkan i munhåla och luftvägar. Via småsår och oregelbundenheter kan bakterier, virus och andra smittämnen ta sig in i kroppen och orsaka infektioner av olika slag. Eftersom A-vitaminbrist även har en negativ inverkan på immunförsvaret blir det ännu lättare för infektionsämnen att sprida sig.

Symtom på A-vitaminbrist

  • Tecken på bristsjukdom kan vara vulstiga slemhinnor och utsuddade slemhinneutskott i svalget.
  • Det kan även rinna ett klart sekret från näsborrarna och det kan hända att fågeln är irriterad i näsborrarna och nyser ofta.
  • Om infektion uppstår får fågeln oftast luftvägssymptom.
  • Den kan bli riktigt snorig, nysa kraftigt, andas tungt och vara allmänpåverkad.
  • Det är också vanligt att sjuka fåglar magrar av trots att de till synes äter normalt.

Vad gör veterinären?

Vid sjukdom måste naturligtvis i första hand infektionen behandlas men det kan även krävas injektionsbehandling med A-vitamin. På sikt måste kosten rättas till så att fågeln får i sig tillräcklig mängd A-vitamin på regelbunden basis.

Har man häckande fåglar kan A-vitaminbrist leda till dåliga häckningsresultat, dels i form av allmänt nedsatt produktion men även mer konkret med mjukskaliga ägg och nedsatt kläckbarhet på befruktade ägg.

Här hittar du djurkliniker och djursjukhus som kan hjälpa dig med dina papegojfåglar.

Förebygg A-vitaminbrist hos papegoja

Det finns ett flertal anledningar att se över kosten på sina fåglar. Ett enkelt sätt att se till att de får alla näringsämnen och vitaminer, är att utfodra med pellets som basföda. Till detta kan man komplettera med grönsaker (företrädelsevis de A-vitaminrika) och lite frukt. Läs gärna mer om utfodring i våra skötselråd för papegoja.

Kort om A-vitamin:

  • A-vitamin är ett vitamin som måste tillföras via fodret. Man får det i sig i en förstadieform som kroppen omvandlar till den verksamma formen.
  • A-vitamin behövs för ett antal funktioner i kroppen, bland annat bentillväxt, reproduktion, immunförsvarets utveckling och för underhåll av friska slemhinnor
  • A-vitamin förekommer i ett flertal former och förekommer rikligt i gröna och rödgula grönsaker samt i vissa frukter. Under skötselråd för papegoja finns exempel på A-vitaminrikt foder.
Papegojfåglar behöver frukt och grönsaker för att inte få A-vitaminbrist.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen