Ulvsby Smådjursklinik Evidensia

Idag: 08:00–20:00

Inför ert besök

Det är vanligt med frågor och funderingar inför ett veterinärbesök och det underlättar även för oss om ni gör en lista på dessa och tar med till ert besök. Det är viktigt för oss att ni lämnar kliniken välinformerade och med svar på alla era frågor.

Viktiga saker att tänka på inför ert besök:

  • Lista gärna mediciner med styrka och dos samt eventuell överkänslighet.
  • Ta med vaccinationsintyg, försäkringsbevis och kontrollera ditt försäkringsskydd.
  • Ta med legitimation. Betalning sker med bank- eller kreditkort. Faktura via Klarna finns även som alternativ. Vi tar inte emot kontanter hos oss.
  • Ge inte mat de närmaste timmarna före undersökning (gäller hund/katt. Kaniner ska ej fasta). Fri tillgång till vatten.

Om ert djur misstänks ha smittsam sjukdom, tex diarré, hosta eller klåda, låt djuret vara kvar utanför eller i bilen när ni anmäler er i receptionen.

Om ert djur har symtom på ökad törst eller urinering – ta gärna med ett färskt urinprov. Mät gärna vattenintaget under 3 dagar inför ert besök så veterinären får kännedom om hur många milliliter ditt djur dricker under 24 h.

Vid akuta fall ring ett akutöppet djursjukhus. Vi har nära samarbete med Evidensia Djursjukhuset Karlstad, 054-17 52 50

De ser gärna att ni ringer innan ni kommer så de kan förbereda er ankomst. Är det svårt att komma fram på telefonen och ert djur är mycket akut sjukt ska ni alltid åka in direkt.

Djursjukhuset Karlstad tar ständigt emot akuta patienter och bedriver avancerad akut- och intensivvård. På akutmottagningen prioriterar de djuren enligt strikta medicinska kriterier. Om fler patienter befinner sig inom samma prioritetsgrupp bedöms de även inom gruppen. Djur med livshotande tillstånd tas om hand först!