Djurkliniken Öjebyn

Idag: 08:00–20:00

Prislista

Vaccinationer
DHPPI (parvo/valpsjuka/hepatit/kennelhosta) Första djur 400 kr Resterande djur 350 kr/st
KC (Kennelhosta) Första djur 400 kr Resterande djur 350 kr/st
Rabies Första djur 400 kr Resterande djur 350 kr/st
Tricat (kattpest/kattsnuva) Första djur 400 kr Resterande 350 kr/st
Ducat (kattsnuva) Första djur 400 kr Resterande djur 350 kr/st
Pass och id-märkning
Chipmärkning 450 kr
Pass 400 kr
Avmaskning
Avmaskning (tablett ingår ej) 220 kr
Avmaskning 4 kort (tablett ingår ej) 650 kr
Kloklippning
Kloklippning (förutsatt att hunden ej behöver sederas) 220 kr
Kloklippning 5 kort (förutsatt att hunden ej behöver sederas) 850 kr
Ögonlysning
Ögonlysning 710:- Efter 1 a 610:-. 710 kr Efter 1:a 610 kr
Ögonlysning + patella + hjärta + testikel 820 kr
Gonoskopi 480 kr
Patella+Hjärtintyg/tandintyg 525 kr
HD-röntgen
Hd (Höftledsröntgen) inklusive sedering och avgift till SKK 1400 kr
Hd + Ed röntgen (höftleds- och armbågsröntgen) inklusive sedering och avgift till SKK 1750 kr
Hd+Ed+Knä (höftleds- armbågs- och knäröntgen) inklusive sedering och avgift till SKK 2055 kr
Kastration
Kastration Tik 5800 kr
Kastration Hane (med båda testiklarna nere) 3700 kr
Kastration Honkatt 1200 kr
Kastration Hankatt (med båda testiklarna nere) 650 kr
Kastration Kanin/Iller Hona 1400 kr
Suprelorin paket (kemiskkastrering/chip) 1400
Vid livets slut
Avlivning hund (ägaren tar med kroppen hem) 900 kr
Avlivning hund + Allmän kremering 1900 kr
Avlivning hund + Separat kremering 2500 kr
Avlivning katt (Ägaren tar med kroppen hem) 675 kr
Avlivning katt + Allmän kremering 1275
Avlivning katt + Separat kremering 2500 kr
Katt
HCM 1400 kr Efter 1:a 1200 kr
PKD 1200 kr
HCM + PKD 1900 kr Efter 1:a 1700 kr
Övrigt
Seniorkontroll 1350 kr
Suprelorin paket 1400 kr
Besiktning katt/hund inför försäljning/försäkring 550 kr
Stygntagning (Gratis för patienter vars åtgärd gjorts hos Evidensias kliniker) 150 kr
Pälsvård katt 800-1000 kr