Virusinfektioner hos orm

Ormar ”går” av olika anledningar inte till veterinär lika ofta som andra djurslag. Inte heller tas det lika mycket prover (blodprov, bakteriologiska odlingar m m) på ormar som på andra djurslag. Av den anledning är det ofta svårt att veta hur pass vanliga vissa sjukdomar är. Vi vet dock att det finns virusinfektioner hos orm.

Två sjukdomar som har visat sig vara mycket vanliga utomlands. Det är paramyxovirusinfektion och IBD. Vi vet inte hur pass ofta de förekommer i Sverige.

Paramyxovirus

Viruset orsakar oftast lunginflammation. Vanliga symptom som kan ses är:

 • Andningssvårigheter: Väsande andningsljud. Ökad mängd slem i munhålan. Flöde från näsan. Ändrad kroppshållning med höjt huvud.
 • Aptitlöshet.
 • Kroniska fall yttrar sig som ”pellar”. Ormen utvecklas då onormalt långsamt. Den blir liten till växten och mager.
 • Ibland neurologiska symptom.
 • Ibland inga symptom alls. Ormen kan i till synes god kondition hittas dö. Vid fasthållning kan dock onormala andningsljud höras.
 • Immunnedsättande. Många ormar dör i sekundära bakteriella sjukdomar.

Smittspridningen är fortfarande lite oklar. Sannolikt kan viruset spridas vid direktkontakt mellan ormar. Och via kvalster.

Vad gör veterinären?

Diagnosen ställs med hjälp av blodprov där man påvisar antikroppar mot viruset.

Som vid så många andra virussjukdomar finns ingen behandling. Antingen är ormens immunförsvar så starkt att den klarar av att bekämpa infektionen. Eller så leder sjukdomen till dödsfall.

Viktigast är därför att vara noga med att hålla nyinförskaffade ormar i karantän. Den ska vara i minst 3, helst 6 månader.

IBD, inclusion bode disease

Sjukdomen har ännu inte fått något svenskt namn. Orsaken till sjukdomen är ännu inte helt fastställd. Det mesta talar för att det är ett virus.

Sjukdomen ses hos boa och pyton. I USA har sjukdomen blivit mycket kraftigt utbredd. Man räknar där med att uppemot 30% av ormarna är smittobärare. Sjukdomen tros spridas med avföring och med kvalster.

Hos boaormar ses oftare luftvägssjukdom. Hos pyton oftare neurologisk sjukdom.

Symptom hos boa:

 • CNS-störningar: Mkt subtil huvudtremor. Minskat tungspel. ”Mental slöhet”.
 • Upphörd aptit, avmagring.
 • Slöhet, uttorkning.
 • Kräkning, munhåleinfektion, lunginflammation.

Symptom hos pyton:

 • Mycket snabbare och akut förlopp.
 • CNS-symptom som onormal kroppshållning. De kan bli liggande på rygg och hålla huvudet i underliga ställningar.
 • Upphörd aptit, avmagring.
 • Slöhet, uttorkning.
 • Alla pyton utvecklar dock ej CNS-symptom. Därför ska sjukdomen IBD ska misstänkas hos varje kroniskt sjuk pyton.

Vad gör veterinären?

Diagnosen kräver oftast att vävnadsprov tas från levern via ett operativt ingrepp. Eller från matstrupen via fiberoptikundersökning. I enstaka fall kan misstänkta viruspartiklar påvisas på ett vanligt blodprov.

Ingen känd behandling finns mot sjukdomen.

Precis som vid paramyxovirus är bästa försvar en god karantänsrutin för nyinförskaffade ormar.

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din orm blir sjuk.

Här finns skötselråd för orm »
Ormar drabbas ibland av virusinfektioner.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen