Utlandsresa med kanin och gnagare

Det blir allt vanligare att vi tar med oss våra sällskapsdjur på semestern. Regelverket för vad som gäller vid utlandsresa är mycket omfattande, så även när det gäller utlandsresa med kanin och gnagare.  För fullständiga uppgifter se Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se, och klicka dig vidare via Djur, därefter Resor och transporter. Välj sedan Andra sällskapsdjur.

Följande information gäller för inresa till Sverige från annat EU-land. Observera att alla dessa regler berör vad som gäller för att ditt djur ska få komma tillbaka till Sverige. Andra länder kan ha en del särskilda regler. Kontakta därför konsultat/veterinärmyndighet i varje land du avser besöka vid planeringen av din utlandsresa.

Krav vid utlandsresa med kanin och gnagare enligt EU- föreskrifter:

  • Du får föra in maximalt 5 kaniner eller smågnagare utan att införseltillstånd krävs. Djuren ska inte säljas eller byta ägare efter att de förts in i Sverige. De måste vara uppfödda och hållna i fångenskap
  • Som smågnagare räknas möss, råtta, marsvin, guldhamster, chinchilla, ökenråtta
  • Du får föra in maximalt 5 reptiler eller groddjur utan att införseltillstånd krävs. De måste vara uppfödda i fångenskap och hållits i fångenskap. De ska inte säljas eller byta ägare sedan de förts in i Sverige
  • Vid införsel av djur från Norge gäller samma regler. För CITES-listade djur krävs dock ett CITES-tillstånd

Det går att ta med sig kaniner och gnagare på utlandsresa, men det är viktigt att ta reda på vad som gäller.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen