Tumörer hos undulat

Undulater är en av de mest populära och älskade sällskapsfåglarna sedan länge. I många år har de varit friska och härdiga fåglar och den förväntade livslängden har varit 10-15 år. Tyvärr är situationen en annan med dagens undulater. Tumörer hos undulat har blivit vanligt. Dessa tumörsjukdomar har förkortat undulatens livslängd med många år och idag bör man inte räkna med att en undulat blir äldre än 5-6 år.

Tumörsjukdomarna börjar oftast i testiklar, äggstock, lever eller njurar men kan även förekomma utvärtes på fågeln i form av växande knölar i hud eller underhud. De invärtes tumörerna är svåra att upptäcka och i de flesta fallen upptäcks de inte förrän fågeln är påtagligt rund om buken eller har svårt att gripa med ett eller båda benen.

Undersökning och behandling

  • Många fågelägare tror att en förlamad undulat har gjort illa sitt/sina ben och söker hjälp på grund av misstanke om brutet ben. Man kan lätt med hjälp av röntgen ställa en korrekt diagnos.
  • Frakturer är ofta lättbehandlade medan tumörsjukdomar är desto svårare att behandla.
  • Synliga tumörer hos undulat, på huden eller i underhuden, kan i vissa fall opereras.
  • Att göra bukingrepp på undulater är dock mycket svårt och oftast helt omöjligt. Dels på grund av tumörerna hunnit bli så stora innan de upptäcks men även på grund av att fågeln är så liten och känslig att bukingrepp över huvud taget är mycket riskfyllda.

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din fågel blir sjuk.

Orsaker till tumörer hos undulat

Drabbade undulatägare undrar ofta varför deras fågel blivit sjuk och om de hade kunnat göra något för att förhindra sjukdomen. Ännu vet man inte hela bakgrunden till varför just undulater är så drabbade. Men det är uppenbart att det finns en ärftlig faktor.

Ärftliga faktorer

En cancer-gen har uppstått under den allt för intensiva och okontrollerade uppfödningen. Ofta med ett stort inslag av inavel för att få fram de attraktiva nya färgerna. Denna gen har nu spridit sig så snabbt och omfattande att i stort sett inga undulater kan ”friförklaras”. För att få bukt med problemet skulle det med andra ord krävas ett omfattande avelsarbete där friska fåglar väljs ut för avel i stället för de som har de mest attraktiva utseendena.

Kostvanor

Teorier finns också om att undulaters ”normala” kostvanor kan bidra till sjukdomsproblemet. Liksom hos människor tror man att en ensidig och fet kost kan leda till att tumörsjukdomar och andra sjukdomar lättare uppstår. Det finns med andra ord anledning att försöka komma ifrån den enformiga frö-dieten som de flesta undulater lever av.

Skötselråd papegojfåglar  »

Tyvärr drabbas våra undulater ofta av tumörer.

 

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen