Stödmatning av kanin och gnagare

Stödmatning av kanin och gnagare kan bli nödvändigt om de av någon anledning slutar äta frivilligt.

Så snart en kanin, marsvin eller chinchilla slutar att äta så uppstår problem med magtarmkanalen. Motoriken avstannar vilket leder till att det inte längre kommer någon avföring. Eftersom det alltid finns lite mat i magsäcken så börjar detta jäsa. Jäsningen leder till gasbildning, vilket i sin tur gör att magsäcken svullnar upp och börjar trycka på omgivande organ. Smärtan i sig leder till att djuret fortsätter att matvägra, det vill säga en ond cirkel uppstår. I riktigt dramatiska fall kan magsäcken bli så svullen att den trycker ihop de stora blodkärlen, vilket kan leda till cirkulationssvikt och akut dödsfall.

För att undvika denna farliga händelseutveckling ska man som ägare till en kanin, marsvin eller chinchilla alltid påbörja stödmatning när djuret inte vill äta själv, oavsett orsaken till aptitlösheten. Den enda gång man ska undvika att börja stödmata är då djuret har ansträngd andning. Att stressa djuret i ett sådant läge kan leda till panik och dödsfall.

Självklart ska man alltid kontakta veterinär när djuret inte längre vill äta, eftersom det är ett tecken på sjukdom, och eftersom det krävs en hel del medicinering för att få igång motoriken i magtarmkanalen igen.

Vad behövs vid stödmatning av kanin och gnagare hemma?

Handduk, stor nog att linda in kaninen.

Critical care från Oxbow. Detta är ett vällingpulver baserat på hö. Det innehåller alltså en hög mängd fibrer vilket är nödvändigt för att stimulera motoriken i mage och tarm. Critical care kan inköpas från din veterinär, en välsorterad djuraffär, eller via internet.

Ett matskedsmått så att du kan mäta upp rätt mängd vällingpulver och vatten.

En skål/kopp att tillblanda vällingen i. Blanda ny välling vid varje matningstillfälle!

Pipetter eller spruta, välj det du tycker är bekvämast. Tänk på att du måste kunna räkna ut hur mycket välling du ger ditt djur. Sprutor kan köpas hos veterinär eller på djuraffär. Pipetter finns oftast bara hos veterinären.

Om du klipper av pipetten får du ett större ingångshål. Det kan då bli lättare att suga upp trögflytande välling.

Hur mycket och hur ofta ska stödmat ges?

Critical care är ett vällingpulver som blandas med ljummet vatten. Man blandar en del pulver med två delar vatten. Av den färdigblandade vällingen ges 33 ml/kg kroppsvikt. D v s om din kanin/ditt marsvin väger 1 kg ska den ha 33 ml välling på ett dygn. Små raser ger man max 5-10 ml i munnen per matningstillfälle och man bör fördela stödmaten 6-8 ggr/dag. Stora raser kan ges upp till 20 ml per giva. Lagom mängd per giva för marsvin är ca 5 ml.

Ställ gärna in en skål med välling i buren och erbjud även friskt hö och grönsaker.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen