Sömnbrist hos häst

Sömnbrist är troligen vanligare än vi tror hos våra hästar. Akut sömnbrist kan yttra sig genom att hästen tappar energi, medan mer långvarig sömnbrist kan leda till plötslig kollaps. Narkolepsi finns också beskrivet hos häst men är, till skillnad från sömnbrist, mycket ovanligt. 

Sömnbrist hos hästSömnbrist kan yttra sig som brist på energi, eller i allvarligare fall spontan kollaps. 

Orsaker till sömnbrist hos häst

De främsta orsakerna till sömnbrist hos häst är smärta och bristande trygghet i miljön. Hästar sover normalt 3 – 5 timmar per dygn, uppdelat på flera pass under dygnet men med större delen av sovtiden på natten. Hästar kan sova stående, men de flesta hästar ligger ner ungefär hälften av tiden de sover, och för REM-sömnen måste hästen ligga ner. En häst som inte kan eller vill lägga sig på grund av smärta från till exempel osteoartros; eller en häst som inte vågar koppla av eller lägga sig på grund av otrygghet i miljön kan drabbas av sömnbrist. Otryggheten kan vidare bero på sociala faktorer som brist på sällskap av annan häst eller att det finns aggressiva hästar i flocken, men också fysiska faktorer i hästens livsmiljö som skrämmande ljud eller ljus, för liten box eller för lite strö i boxen. 

Ofta förväxlas begreppet sömnbrist med narkolepsi på häst. Narkolepsi är en specifik sjukdom som karaktäriseras av att hästen plötsligt faller i sömn. Hästar med narkolepsi har samtidigt kataplexi; vilket innebär att muskeltonus minskar och hästen faller ihop. Narkolepsi är extremt ovanligt hos häst men finns beskrivet bland annat hos miniatyrhästar. Anfallen kommer oftast i samband med att hästen är exalterad på något sätt.

Läs gärna mer om hästens sömn.

Symtom på sömnbrist

Akut sömnbrist innebär att hästen inte fått sova ordentligt på några dagar och det märks ofta på att hästen har mindre energi än vanligt. Det kan förekomma på hästar som flyttats till ny miljö; till exempel när hästar släpps på bete i ny flock efter att ha stått i individuella boxar och egna hagar på vintern, eller tvärtom när de flyttas tillbaka till enskilda vinterhagar och boxar från att ha varit ute i flock dygnet runt. Den bristande energin är övergående och normaliseras när hästen acklimatiserar sig till den nya miljön igen. 

Mer kronisk sömnbrist kan yttra sig som att hästen att kollapsar; hästen står med huvudet lågt och faller ihop hastigt men vaknar till och rätar upp sig innan den faller till marken. Hästarna tenderar att landa på framsidan av kotorna eller framknäna innan de kommer upp igen, och i de fall kollapser endast sker nattetid kan märken på framsidorna av kotor och knän på frambenen vara de enda symtomen som ägaren märker. Vidare kan kronisk sömnbrist leda till att hästen har svårt att hålla hullet och är infektionskänslig. Detta är vanliga problem på äldre hästar och kan bero på många andra faktorer. 

Sömnbrist hos hästFör att en häst ska komma till ro och våga lägga sig och sova måste den känna sig trygg i miljön. Föl sover betydligt mer och ligger oftare än vuxna hästar. 

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om en häst kollapsar är det såklart lämpligt att rådfråga en veterinär och en sådan häst ska inte ridas innan den blivit ordentligt undersökt. Likaså rekommenderas veterinärundersökning om du noterar att din häst verkar onormalt trött och orkeslös, eller har skador på frambenen som skulle kunna bero på kollaps. 

Om hästen kollapsar är det bra att filma beteendet och visa för veterinären. Det är också bra med övervakningskamera under några dygn för att dokumentera hur ofta hästen lägger sig ner och sover samt ifall den kollapsar även när ingen är i stallet. 

Vad gör veterinären om man misstänker att ens häst lider av sömnbrist?

Veterinären gör en klinisk undersökning. Att en häst kollapsar kan ha fler orsaker än sömnbrist; det kan till exempel bero på epilepsi eller hjärtproblem, och dessa måste uteslutas. Ofta tar veterinären blodprov och kanske behövs övervakning med såväl kamera som EKG. 

En rörelseundersökning för att utröna ifall hästen har ont någonstans görs också. En häst med artros på flera ben behöver inte vara uppenbart halt för ägaren eftersom den har ont i alla benen. 

Vidare går veterinären igenom hästens livsmiljö för att försöka hjälpa till att utröna ifall finns faktorer där som kan ligga bakom. Är hästen ensam eller lever den i en flock där den inte är trygg? Är boxen tillräckligt stor och lämpligt strödd? Förekommer höga ljud som skrämmer hästen?

Behandling

Många gånger blir diagnosen en sannolikhetsdiagnos och behandlingen går ut på att åtgärda de faktorer som orsakat sömnbristen; vilket till exempel kan vara att ge smärtstillande medicin till en häst med osteoartros, låta hästen få en större box strödd med mycket halm, eller gruppera om hagkompisar. Ibland får dessa åtgärder göras på prov och resultatet utvärderas efterhand. 

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av sömnbrist?

Genom att vara uppmärksam på din hästs mående och livsmiljö minskar risken att den drabbas av sömnbrist. Regelbunden kontroll hos veterinär, speciellt när det gäller äldre hästar, är också ett bra sätt att tidigt upptäcka eventuell smärta. 

Titta gärna på andra artiklar på Djurvårdguiden som berör detta, till exempel ta hand om den äldre hästen och hästens mentala välbefinnande. Läs gärna mer om hästens sömn.

En grupp med hästar synkroniserar ofta sina aktiviteter och hjälps åt att vakta i samband med vilan. Ibland kan det bero på dålig gruppdynamik att en eller flera hästar inte kommer till ro och får den vila de behöver. 

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen