Infektioner hos sköldpadda

Infektioner hos sköldpadda kan uppträda på olika sätt.

  • De kan drabbas av infektioner i huden, framför allt på sköldarna, så kallad ”sköldröta”. Vid dermatit i skölden är symtomen ofta enkla att notera. Det bildas gropar som i allvarliga fall kan vara djupa, blödande och varfyllda.
  • De har också lätt att få infektioner i luftvägarna, alltifrån förkylning till allvarlig lunginflammation. Vid luftvägsinfektioner kan sköldpaddan bli snorig och börja andas med öppen mun. En vattensköldpadda kan börja flyta snett i vattnet.

Sköldpaddor kan drabbas av infektioner i huden, framför allt på sköldarna, så kallad ”sköldröta”.

Att förebygga infektioner hos sköldpadda

En reptilägare måste lägga ner mycket möda och besvär på att hålla terrariet rent. Det räcker alltså inte med att avlägsna den synliga avföringen utan terrariet måste regelbundet rengöras från ”topp till tå”. Om inte bara hygienen i terrariet är dålig, utan även skötsel och utfodring i övrigt är dålig, så kan även dessa normalt sett ofarliga bakterier och parasiter leda till livshotande infektion.

När söker jag hjälp?

Uppsök veterinär om:

  • Din sköldpadda har gropar i skölden.
  • Sköldpaddan är snorig.
  • Vattensköldpaddan flyter snett i vattnet.

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din sköldpadda blir sjuk.

Vad gör veterinären?

När väl en infektion har tillstött måste sköldpaddan undersökas av veterinär.

Olika prover tas oftast för att fastställa bakteriens art och hur din sköldpadda ska behandlas.

  • Då infektionshärden kan nås utifrån, till exempel munhåla, luftrör och hud, bör ett prov tas för framodling av exakt vilken bakterie det rör sig om. På så vis kan man även fastställa vilket antibiotikum som har effekt mot denna.
  • Rör det sig i stället om en magtarminfektion så bör avföringsprov tas för att fastställa vilka typer av parasiter som orsakar problem.

Behandling vid infektioner hos sköldpadda

Förutom antibiotika eller avmaskningsmedel behandlas sköldpaddan ofta även med vätska och vitaminer för att förbättra allmäntillståndet.

Eftervård hemma

Väl hemma igen gäller det att se till att sköldpaddan sköts så bra som möjligt. Temperaturen bör höjas ett par grader jämfört med tidigare för att stimulera dess immunförsvar. Ingen behandling i världen kan bota infektionen om sköldpaddan inte hålls varm. På sikt gäller det att ta itu med hygienen i terrariet och skapa sig goda rutiner för att förhindra att reptilen ska insjukna på nytt.

Skötselråd för sköldpaddor och andra exotics »

 

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen