Infektioner hos orm

Infektioner hos orm är vanligt. Ormar drabbas ofta av infektioner i huden på buken (dermatit), så kallad ”bukröta”, eller i munhålan (stomatit), så kallad ”munröta”.

Vid dermatit ses i lindriga fall en rodnad i bukfjällen. I allvarliga fall kan blödande och variga sår ses. Vid stomatit kan det i lindriga fall yttra sig som svullet tandkött, så att ormen inte riktigt kan stänga munnen. I allvarliga fall syns stora röda svullnader och variga sår inuti munhålan.

Att förebygga infektioner hos orm

En reptilägare måste lägga ner mycket möda och besvär på att hålla terrariet rent. Det räcker alltså inte med att avlägsna den synliga avföringen utan terrariet måste regelbundet rengöras från ”topp till tå”. Om inte bara hygienen i terrariet är dålig, utan även skötsel och utfodring i övrigt är dålig, så kan även dessa normalt sett ofarliga bakterier och parasiter leda till livshotande infektion.

När söker jag hjälp?

Uppsök veterinär om ormen:

  • Har rodnade bukfjäll.
  • Får variga eller blödande sår.
  • Inte kan stänga munnen.

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din orm blir sjuk.

Vad gör veterinären?

När väl en infektion har tillstött måste reptilen undersökas av veterinär.

Olika prover tas oftast för att fastställa bakteriens art och hur din orm ska behandlas.

  • Då infektionshärden kan nås utifrån, till exempel munhåla, luftrör och hud, bör ett prov tas för framodling av exakt vilken bakterie det rör sig om. På så vis kan man även fastställa vilket antibiotikum som har effekt mot denna.
  • Rör det sig i stället om en magtarminfektion så bör avföringsprov tas för att fastställa vilka typer av parasiter som orsakar problem.

Behandling vid infektioner hos orm

Förutom antibiotika eller avmaskningsmedel behandlas ormen ofta även med vätska och vitaminer för att förbättra allmäntillståndet.

Eftervård hemma

Väl hemma igen gäller det att se till att ormen sköts så bra som möjligt. Temperaturen bör höjas ett par grader jämfört med tidigare för att stimulera dess immunförsvar. Ingen behandling i världen kan bota infektionen om ormen inte hålls varm. På sikt gäller det att ta itu med hygienen i terrariet och skapa sig goda rutiner för att förhindra att ormen ska insjukna på nytt.

Skötselråd för ormar » 

Våra ormar riskerar att drabbas av olika infektioner. Var noga med hygienen i terrariet.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen