Fjäderplockning hos papegoja

Fjäderplockning är den benämning vi ger när en fågel själv plockar bort sina fjädrar. Problemet kan variera mycket i omfattning, alltifrån att fågeln biter sönder sina vingpennor, till att den plockar av sig alla fjädrar den kommer åt, dvs allt utom fjädrarna på huvudet. En variant av fjäderplockning är även så kallat självtrauma, då fågeln i stället för att bita bort fjädrarna biter upp djupa sår i muskulaturen, vanligen på bröstet.

Fjäderplockning – ett symtom på bakomliggande problem

Fjäderplockning är inte en sjukdom i sig, utan ett symptom på ett bakomliggande problem. Detta problem kan t ex utlösas av

 • ett medicinskt problem:  som en allmän infektion, sjukdom i lever eller njurar, sjukdom i luftsäckarna m m
 • ett miljöorsakat problem:  brist på ostörd sömn; felaktig utfodring; för torr omgivningsluft; stressande omgivning; enformig omgivning m m
 • brist på fasta rutiner och uppfostran
 • samt problem med nedtryckt parningsbeteende/brunstproblem
 • Oavsett vad som en gång har utlöst fågelns fjäderplockning, så är det tyvärr mycket stor risk att ovanan blir permanent. Man brukar räkna med att en fågel som har plockat sig mer än 6 månader löper stor risk att förbli en fjäderplockare för resten av sitt liv! Man måste alltså ta itu med problemet så fort det dyker upp.

Fjäderplockning – utredning

Att som veterinär ta itu och ”utreda” en fågel för att försöka hitta en orsak och en behandling av fjäderplockningen, är ett långt och tidskrävande arbete. Vi brukar indela arbetet i 3 olika faser:

 1. Utesluta bakomliggande medicinsk sjukdom
 2. Förbättra eventuella brister i utfodring och skötsel
 3. Gå igen hanteringsrutiner och beteenden – både fågelns och familjemedlemmarnas beteenden!

Punkt 1 går relativt snabbt att klara av, men är dyrbart. Utredningen görs oftast i två etapper:

 • Vid första besöket görs en allmän hälsoundersökning, fågeln röntgas, och ett så kallat rutinblodprov tas. Om ingen diagnos kan ställas redan nu går man vidare med etapp 2
 • Vid andra besöket tas då lite mer hudspecifika prover. Beroende på fågelart, kön och miljö kan detta omfatta:  könstestning, zinknivå i blodet, bakterie- och svampodling från huden, uteslutande av en eller flera virussjukdomar (PBFD, polyomavirus) samt vävnadsprov från olika ställen på huden.

Punkt 2 kan ta alltifrån en vecka till ett år att genomföra, beroende på fågelns eventuella fobier och ägarens beslutsamhet. I gengäld är kostnaden inte så stor.

Genom att så noga som möjligt gå igenom fågelns kost och miljö gäller det att hitta eventuella svaga punkter som kan förbättras.

Arbetet inleds genom att djurägaren får besvara ett frågeformulär. Ju noggrannare detta besvaras, desto större är chansen att göra rejäla förbättringar!
Grundtanken är att se till att fågeln:

 • Äter en allsidig och varierad kost. En ensidig frödiet leder till brister på en mängd vitaminer och mineraler. Utan dessa nödvändiga ”byggstenar” kan fågeln inte bygga upp starka hållbara fjädrar och huden blir tunn och spröd och kan klia. En dåligt varierad ”enformig” kost kan även bidra till att fågeln blir uttråkad och söker sig andra saker att fördriva dagarna med.
 • Lever i en stimulerande men icke-stressande omgivning, med 10-12 timmars ostörd sömn varje natt.
 • Inte utsätts för skadliga ämnen, vare sig i omgivningsluften eller från ägarens händer.
 • Duschas eller badas regelbundet.
 • Regelbundet får motion – friflygning inne (skydd från glasrutor!), flaxningsövningar, lek på golvet.

Ingenting av detta arbete är omöjligt att genomföra. Det största motståndet kommer faktiskt ofta från ägaren själv – det kräver tid, engagemang och uppfinningsrikedom. Framför allt gäller det att ha mycket tålamod och att inte ge upp när fågeln för 99:e gången kastar ut all den nya nyttiga maten – den 100:e gången kanske den börjar provsmaka!

Punkt 3 är ofta den svåraste punkten att åtgärda. För att förändra fågelns beteende måste nämligen du som fågelägare förändra dina egna beteenden först!

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din fågel blir sjuk.

Skötselråd för papegojfåglar »
Friflygning är bra motion för våra fåglar.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen