Integritetspolicy för Evidensia-appen

Integritetspolicy för Evidensia-appen

Denna Integritetspolicy (”Integritetspolicy” eller ”Avtalet”) gäller då du använder appen Evidensia boka veterinär (”Appen”) som tillhandahålls av Evidensia Smådjur AB, org. nr. 556931-2712 (”Evidensia”, ”vi” eller ”oss”).

Integritetspolicyn beskriver hur vi hanterar personuppgifter som du delar med oss när du använder Appen. Om du väljer att använda vår App, godkänner du insamlingen och användningen av information i samband med denna policy.

Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla Appen och för att du ska använda våra tjänster kan vi komma att behandla följande personuppgifter i nedan beskrivna syften.

 • Identifikationsuppgifter såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post samt försäkringsinformation om ditt husdjur för att ingå avtal om veterinärbesök samt för att administrera ditt användarkonto.
 • E-postadress samt mobilnummer för att skicka viktig information såsom vaccinationspåminnelser samt påminnelser om bokat möte som en del av avtalet avseende veterinärtidsbokning.

Vi begär ditt personnummer i samband med inloggning för att kunna erbjuda säker inloggning och för att koppla ditt användarkonto samman med din besöksjournal samt för att skydda dina journaluppgifter från obehörig åtkomst.

Tredjepartstjänster

Evidensia samarbetar med tredje parter för att kunna erbjuda en så bra användarupplevelse som möjligt. För att tillhandahålla olika funktioner i Appen kan vissa tredjepartstjänster komma att få ta del av personuppgifter såsom geografiskt läge, IP-adress, information om vilken enhet du använder samt besöksmönster i Appen. Tredje parter har aldrig rätt att avslöja eller använda informationen för något annat ändamål än för angivna syften.

Vi använder tredjepartstjänster av följande skäl:

 • För att underlätta vår service genom att erbjuda funktioner såsom karttjänsten med information om närliggande kliniker baserat på din geografiska plats.
 • För att göra Appen mer intuitiv och användarvänlig baserat på ditt besöksmönster i Appen.
 • För att utföra servicerelaterade tjänster genom att samla information om din enhet.
 • För att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används baserat på varaktighet och besöksmönster i Appen.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt till följande åtgärder avseende dina personuppgifter:

 • Du kan begära att vi förser dig med all personlig information vi har kring dig.
 • Du kan begära korrigering av felaktiga personuppgifter.
 • Du kan under vissa omständigheter begära att dina personuppgifter raderas.
 • Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Du kan motsätta dig behandling av personuppgifter du anser vara felaktig.
 • Du kan begära att vi överför dina personuppgifter till dig eller någon annan.

Notera att vi inte har rätt att radera personuppgifter som vi är skyldiga att bevara enligt lag. Detta gäller exempelvis uppgifter i din besöksjournal som vi enligt lag är skyldiga att spara i fem år efter besöket.

Om du har frågor eller synpunkter avseende vår hantering av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss via e-post till: gdpr@evidensia.se. Du har alltid rätt att framställa klagomål till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor.

Säkerhet

Vi förstår vikten av att hålla dina personuppgifter säkra och skyddade och vidtar löpande organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, manipulation samt obehörig åtkomst. Vi använder exempelvis Bank ID för säker inloggning och kommunikationen med underliggande system är krypterad.

Ändringar i Integritetspolicyn

Evidensia kan komma att ensidigt ändra denna Integritetspolicy. Vid väsentliga ändringar kommer du att meddelas om de uppdaterade villkoren vid inloggning i Appen. Vid var tid gällande Integritetspolicy finns alltid tillgänglig i Appen under ”Integritetspolicy”.

Kontaktuppgifter

Evidensia Smådjur AB
BOX 27037
102 51 Stockholm

E-post: gdpr@evidensia.se