Integritetspolicy för Evidensia-appen

Integritetspolicy för Evidensia-appen

Allmänt

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder appen Evidensia (”Appen”) som tillhandahålls av Evidensia Smådjur AB (”Evidensia”, ”vi” eller ”oss”). Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Evidensia är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas när du använder Appen för att boka en tid hos en legitimerad veterinär eller annan djurhälsopersonal på någon av Evidensias djurvårdskliniker i Sverige samt för att boka och få digital rådgivning för hund, katt och smådjur via videosamtal eller chatt (våra ”Tjänster”).

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@ivcevidensia.com.

Varför behandlar vi personuppgifter?

För att kunna tillhandahålla Appen och våra Tjänster i enlighet med våra allmänna villkor, d.v.s. avtalet mellan oss, kan vi komma att behandla personuppgifter i nedan beskrivna syften:

•    Identifiering och legitimering 

•    Administration och support av användarkonto

•    Tillhandahållande av bokningstjänst och digital rådgivning

•    Journalföring och kommunikation

•    Betalning och fakturering

Utöver de uppgifter vi behandlar för att uppfylla avtalet, behandlar vi vissa uppgifter baserat på ditt samtycke. Exempelvis samlar vi data om hur du använder Appen och ditt besöksmönster i Appen för att analysera hur vår produkt används om du samtyckt till detta. . 

Vi kan även komma att visa riktade annonser till dig på sociala medier såsom Facebook och Instagram och på andra webbplatser. Dessutom kan vi använda information om din aktivitet på andra webbplatser och appar för att skapa anpassade publiker för vår marknadsföring och för att följa våra marknadsföringskampanjers räckvidd.

Behandling av personuppgifter för marknadsförings- och analysändamål sker med hjälp av så kallade enhetsidentifierare i din mobila enhet. Du kan läsa mer om vad enhetsidentifierare är och hur vi använder dem under rubriken Hur fungerar enhetsidentifierare?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Evidensia behandlar personuppgifter som du själv uppger i samband med registrering eller användning av Tjänsten, samt viss teknisk data som lagras i samband med att du använder Appen. Vi kan komma att behandla följande personuppgifter för ovan angivna syften:

•    Identifikationsuppgifter såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post samt försäkringsinformation om ditt husdjur

•    Journaluppgifter i form av kommunikation i samband med samtal, videosamtal, epost eller chatt, inklusive fritext och bilder du laddar upp i Appen eller förmedlar till oss

•    Betalinformation

•    Tekniska data i form av IP-adress, språk, typ av webbläsare och version, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för besök/videosamtal

•    Enhetsidentifierare för din mobila enhet (läs mer nedan)

•    Data om varaktighet samt besöksmönster i Appen

•    Profilinformation från sociala medier samt besökshistorik på andra webbplatser och appar 

Vi begär ditt personnummer i samband med inloggning för att kunna erbjuda säker inloggning och för att skydda dina journaluppgifter från obehörig åtkomst samt för att koppla ditt användarkonto samman med din besöksjournal.

Hur fungerar enhetsidentifierare?

Enhetsidentifierare eller ”device identifiers” som är små kodstränger som består av siffror och bokstäver som kan användas för att identifiera din mobila enhet, och därmed dig. Vissa enhetsidentifierare finns redan på din enhet, och vissa placeras av oss. 

När du öppnar Appen för första gången, frågar vi om du tillåter att vi får läsa in eller placera enhetsidentifierare på din mobila enhet för vissa angivna ändamål. [Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av Apples och Androids mobila operativsystem som erbjuder utökad kontroll över din data och användningen av bland annat dina enhetsidentifierare.]

Om du godkänner användningen av enhetsidentifierare använder vi dem för att analysera om vår App når rätt målgrupp och om våra Tjänster fungerar som tänkt. Till exempel kartlägger vi:

•    Varifrån du installerade Appen

•    Hur du använder Appen när expempelvis installerar Appen för första gången, bokar en kliniktid eller slutför ett videomöte.

•    Vidare använder följande enhetsidentifierare beroende på vilken typ av enhet du har: Apple IDFA/V: Om du har en Apple enhet och har installerat iOS 14.5 eller iPadOS 14.5 och senare operativsystem ber vi om att få använda din Apple IDFA enhetsidentifierare som finns på din Apple-enhet. Vi använder det till följande syften:

o    För att se var du kom ifrån innan du kom till Appen

o    För att se hur du använde Appen

o    Att veta hur många som använder vår App

o    För att förhindra bedrägerier

o    För att identifiera fel i Appen

•    GAID: Om du använder en Android enhet ber vi om att få använda din Google Advertising ID (GAID) som finns på din enhet. GAID motsvarar Apples IDFA och används för samma syften som vi listat ovan. 

•    AppsFlyer ID: Oberoende om du har en Apple enhet eller Android enhet använder vi tjänster från AppsFlyer, som hjälper oss att mäta och förbättra vår App och våra Tjänster. Ett "AppsFlyer ID" placeras på din enhet när du installerar Appen.

Om du har samtyckt till vår användning av enhetsidentifierare kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra sekretessinställningarna på din mobila enhet.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Dina personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för ändamålet vi samlade in dem för. Lagringstiden kan därför variera beroende på ändamålet med behandlingen. Journaluppgifter lagras i minst fem år efter den senaste anteckningen och bokföringsuppgifter under minst sju år i enlighet med tvingande lagkrav. Ljud och rörlig bild i samband med videosamtal raderas i realtid och lagras aldrig. Data om varaktighet och besöksmönster i Appen aggregeras till anonymiserad form i samband med insamlingen. 

När du avregistrerar ditt användarkonto raderas all information relaterad till ditt användarkonto som vi inte är skyldiga att bevara enligt lag eller andra tvingande regler. 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av personer som arbetar hos Evidensia, om personen behöver uppgifterna för att fullgöra sitt arbete. 

Evidensia samarbetar med tredje parter för att tillhandahålla Tjänsterna samt marknadsföra dem. Vi använder tredje parter för bland annat tillhandahållande av karttjänster, kommunikationstjänster och datalagring som en del av Tjänsterna. Evidensia använder även tjänster från Google och Facebook för att analysera hur Appen används samt för att visa riktade annonser och följa upp våra marknadsföringskampanjer. För att tillhandahålla tjänsterna, kan dessa tredje parter beredas tillgång till dina personuppgifter. Vi delar enbart personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra den aktuella tjänsten. 

Evidensia kan även behöva lämna nödvändig information till myndigheter, om det krävs enligt lag eller om du har godkänt det. I samband med förvärv eller avyttring av hela eller delar av Evidensias verksamhet kommer dina personuppgifter att delas eller överlåtas till den förvärvande eller sammanslagna enheten. Dina personuppgifter kommer fortsätta behandlas i enlighet med denna policy.

Vad är dina rättigheter?

Du har alltid rätt till följande åtgärder avseende dina personuppgifter:

•    Du kan begära att vi förser dig med information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar.

•    Du kan begära korrigering av felaktiga personuppgifter.

•    Du kan under vissa omständigheter begära att dina personuppgifter raderas.

•    Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

•    Du kan motsätta dig behandling av personuppgifter du anser vara felaktig.

•    Du kan begära att vi överför dina personuppgifter till dig eller någon annan.

Notera att det kan finnas hinder för oss att radera vissa personuppgifter, såsom personuppgifter som vi är skyldiga att bevara enligt lag. 

Om du har frågor eller synpunkter avseende vår hantering av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss via e-post till privacy@ivcevidensia.com. Du har alltid även rätt att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor.

Säkerhet

Vi förstår vikten av att hålla dina personuppgifter säkra och skyddade och vidtar löpande organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, manipulation samt obehörig åtkomst. Vi använder exempelvis BankID för säker inloggning och kommunikationen med underliggande system är krypterad. 

Tredjelandsöverföring

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid överföring av personuppgifter till ett land utanför EES vidtar vi lämpliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifterna behandlas enligt motsvarande skyddsnivå som inom EES. Sådana åtgärder innefattar bland annat ingående av EU-kommissionens modellklausuler för det fall att mottagarlandets dataskyddsregelverk inte har erkänts säkerställa adekvat skyddsnivå för personuppgiftsbehandling.

Ändringar i Integritetspolicyn

Evidensia kan komma att ensidigt ändra denna Integritetspolicy. Vid väsentliga ändringar kommer du att meddelas om de uppdaterade villkoren vid inloggning i Appen. Vid var tid gällande integritetspolicy finns alltid tillgänglig i Appen under ”Integritetspolicy”.

Kontaktuppgifter

Evidensia Smådjur AB (org. nr. 556931-2712)
Östhammarsgatan 74 
115 28 Stockholm
E-post: privacy@ivcevidensia.com

Senast uppdaterad: 2023.03.31