Användarvillkor för Evidensia-appen

Användarvillkor för Evidensia-appen

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor” eller ”Avtalet”) gäller då du använder appen Evidensia (”Appen”) som tillhandahålls av Evidensia Smådjur AB, org. nr. 556931-2712 (”Evidensia”, ”vi” eller ”oss”).

Appen kan användas för att boka en tid hos en legitimerad veterinär eller annan djurhälsopersonal på någon av Evidensias djurvårdskliniker i Sverige samt för att administrera ditt användarkonto hos oss. Appen är gratis att ladda ned och tillhandahålls utan kostnad.

För att skapa ett användarkonto och boka besökstid hos våra kliniker via Appen måste du vara minst 18 år.

Genom att logga in och använda Appen bekräftar du att du är behörig att ingå Avtalet och att du godkänner dessa Användarvillkor i sin helhet.

Ditt användarkonto

För att logga in behöver du identifiera dig med BankID. Om du har besökt någon av våra kliniker tidigare och finns i vårt journalsystem kommer dina kontaktuppgifter att hämtas från din besöksjournal och kopplas till ditt användarkonto.

Du kan när som helst uppdatera dina kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt djur i Appen. Du ansvarar för att de uppgifter du fyller i är korrekta och uppdaterade. Ditt användarkonto är personligt och du ansvarar för tillsyn över att ingen annan kommer åt ditt användarkonto. Du ansvarar för all användning av Appen som sker via ditt användarkonto.

Bokning

För att boka en besökstid på någon av Evidensias kliniker bör du lägga till information om ditt djur i Appen under ”Mina djur” och sedan välja vilket djur du söker vård för, vilken klinik du vill besöka, vilken behandling besöket avser samt välja en tillgänglig dag och tidpunkt för besöket. Bokningen är bindande när du trycker på ”Slutför Bokning”.

Veterinärtjänsten tillhandahålls av den klinik du har bokat tid hos. Betalning sker på kliniken och veterinärtjänsten tillhandahålls enligt Evidensias allmänna villkor som du ombeds läsa innan besöket. Allmänna villkoren är tillgängliga i det inskrivningsformulär du fyller i innan besöket på kliniken.

Avbokning

Om du vill avboka din tid kan du göra det upp till 24 timmar innan bokad tid direkt i Appen eller genom att kontakta den klinik du bokat tid hos. Avbokning i Appen sker under fliken ”Bokningar” och avbokning till klinik sker via telefon eller e-post. Vid uteblivet besök utan avbokning senast 24 timmar innan bokad tid debiteras en avgift som högst motsvarar avgiften för besöket samt faktureringsavgift. Du hittar information om varje kliniks avbokningsavgift på respektive kliniks webbplats under fliken ”Inför besöket”.Kontaktuppgifter samt direktlänkar till klinikernas webbplatser hittar du här.

Personuppgifter

För att kunna tillhandahålla Appen och våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Läs mer om vår personuppgiftsbehandling i vår integritetspolicy här.

Tillhandahållande och tillgänglighet

Vi strävar efter att tillhandahålla en så god användarupplevelse som möjligt. Vi utvecklar Appen ständigt och det kan innebära att vi utför förändringar i befintliga och framtida tjänster. Vi kan komma att helt eller delvis uppdatera eller ändra innehållet i Appen samt att helt eller delvis upphöra att tillhandahålla Appen samt de tjänster som erbjuds. Appen kan tillfälligt komma att vara helt eller delvis otillgänglig på grund av planerat underhåll, tekniska komplikationer eller driftsstörningar.

Om du bryter mot dessa Användarvillkor har Evidensia rätt att med omedelbar verkan stänga av ditt användarkonto. Om ditt användarkonto har stängts på grund av missbruk av Appen eller för att du på annat sätt bryter mot dessa Användarvillkor har du inte rätt att på nytt registrera eller skapa ett nytt användarkonto utan medgivande från Evidensia.

Avregistrering

Användarvillkoren gäller så länge du har ett användarkonto registrerat i Appen. Om du inte längre vill vara bunden av dessa villkor kan du radera appen. Notera att vi enligt lag är skyldiga att bevara journaluppgifter under en viss tid och att journaluppgifter därav inte raderas hos Evidensia när du raderar Appen. Läs mer om vår hantering av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Immateriella rättigheter

All upphovsrätt, varumärken och alla andra immateriella rättigheter till Appen och dess innehåll (inklusive men utan begränsning appdesign, text, grafik och all programvara och källkoder kopplade till Appen) ägs av eller licensieras till Evidensia eller annars används lagenligt av Evidensia.

Vid åtkomst till Appen godkänner du att du kommer att få tillgång till innehåll enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Inget av innehållet får laddas ner, kopieras, reproduceras, överföras, lagras, säljas eller distribueras utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Detta utesluter inte nedladdning, kopiering och/eller att skriva ut sidor från Appen för personligt, icke-kommersiellt hemmabruk.

Det är inte tillåtet att modifiera, använda eller förmedla informationen från Appen i kommersiellt syfte. Obehörig användning eller distribution av material från Appen kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder enligt gällande lagstiftning. Evidensia kan komma att utöva sina immateriella rättigheter i den utsträckning lagen tillåter.

Ändringar i avtalsvillkor

Evidensia kan komma att ensidigt ändra dessa Användarvillkor. Vid väsentliga ändringar kommer du att meddelas om de uppdaterade villkoren vid inloggning i Appen. Vid var tid gällande användarvillkor finns alltid tillgängliga på vår webbplats här.

Tvistlösning

Eventuella tvister i samband med dessa Användarvillkor ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till respektive klinik hittar du här.

Evidensia Smådjur AB
BOX 27037
102 51 Stockholm