Användarvillkor för Evidensia-appen

Användarvillkor för Evidensia-appen

De här användarvillkoren (”Användarvillkoren” eller ”Avtalet”) gäller för dig som laddar ner och använder appen Evidensia (”Appen”) som tillhandahålls av Evidensia Smådjur AB, (”Evidensia” eller ”vi”). Hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av vår Integritetspolicy.

Appen kan användas för att boka en tid hos en legitimerad veterinär eller annan djurhälsopersonal på någon av Evidensias djurvårdskliniker i Sverige samt för att boka och få digital rådgivning över videosamtal och chatt hos legitimerade veterinärer för hund, katt och smådjur.

För att använda Appen behöver du skapa ett användarkonto. För att skapa ett användarkonto måste du vara minst 18 år och legitimera dig via BankID. 

Genom att skapa ett användarkonto godkänner du Användarvillkoren i sin helhet.

Enkelt uttryck

De här villkoren gäller när du använder Appen. Du måste ha fyllt 18 år för att skapa ett användarkonto och använda Appen. Genom att skapa ett användarkonto godkänner du Användarvillkoren.

Ditt användarkonto

När du loggar in via BankID för första gången skapas ett användarkonto. Om du har besökt någon av våra kliniker tidigare och finns i vårt journalsystem kommer dina kontaktuppgifter att hämtas från din besöksjournal och kopplas till ditt användarkonto. 

Du kan när som helst uppdatera dina kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt djur i Appen. Du ansvarar för att de uppgifter du fyller i är korrekta och uppdaterade.

Ditt användarkonto är personligt och du ansvarar för all användning av Appen som sker via ditt användarkonto och ska se till att ingen annan kommer åt ditt konto. Du får inte överlåta några rättigheter och/eller skyldigheter som följer av Användarvillkoren till någon annan.

Enkelt uttryckt

Endast du själv får använda ditt användarkonto. Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade så att vi kan nå dig vid behov.

Om Evidensias verksamhet

Evidensia tillhandahåller veterinärvård och rådgivning i enlighet med gällande lagar och regler. I vår verksamhet är vi noggranna och omsorgsfulla i samband med rådgivning om djurs hälsotillstånd och behov av vård.

Veterinärvården tillhandahålls av den klinik du har bokat tid hos och i enlighet med Evidensias allmänna villkor som du ombeds läsa innan besöket. Allmänna villkoren är tillgängliga i det inskrivningsformulär du fyller i vid besöket på kliniken.

Enkelt uttryckt

Evidensia följer gällande lagar och regler för veterinärvård. För sjukvårdande behandling på ditt djur gäller Evidensias allmänna villkor.

Särskilt om digital rådgivning

Digital rådgivning utgör ett komplement till den traditionella veterinärvården som Evidensia bedriver på sina kliniker. Du kan boka digital rådgivning för allmän veterinärkonsultation och andra tjänster vi erbjuder via Appen. 

Den digitala rådgivningen tillhandahålls av den veterinär du har bokat tid hos och i enlighet med dessa Användarvillkor.

Om du har bokat tid för digital rådgivning och veterinären bedömer att en fysisk undersökning behövs remitteras du till en klinik för fysisk undersökning av en legitimerad veterinär.

För att kunna få rådgivning över videosamtal behöver du ge Appen åtkomst till ljud och bild på din enhet samt vara ansluten till ett nätverk. Ljud och rörlig bild raderas i realtid och sparas inte på något sätt efter videosamtalet. Bilder och filer som du själv laddar upp i Appen via chatten samlas däremot in och sparas i din besöksjournal. Efter videosamtalet journalför veterinären uppgifter om ditt möte i din besöksjournal. Du kan läsa mer om journalföring och hur vi behandlar personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Enkelt uttryckt

Den digitala rådgivningen ges över videosamtal och/eller chatt. För att fungera behöver Appen åtkomst till bild och ljud. Uppgifter om mötet sparas i din besöksjournal.

Bokning

Bokning till klinikbesök

För att boka en besökstid på någon av Evidensias kliniker behöver du:

•    ange vilket djur du söker vård för, 

•    välja besöksorsak, 

•    välja vilken klinik du vill besöka, samt

•    välja en tillgänglig dag och tidpunkt för besöket.

Bokningen blir bindande när du trycker på ”Slutför Bokning”.

Bokning av digital rådgivning

För att boka ett videosamtal via Appen behöver du:

•    ange vilket djur du söker vård för, 

•    välja besöksorsak, samt

•    välja en tillgänglig dag och tidpunkt för rådgivningen.

Du ansvarar för att bokningsinformationen är rätt och att du valt rätt besöksorsak. Bokningen blir bindande när betalningen har bekräftats i kassan. 

Pris och betalning

Priser och avgifter för klinikbesök, digital rådgivning samt eventuella övriga tjänster framgår av vid var tid gällande priser som anges i Appen.

Betalning för klinikbesök sker på kliniken i samband med besöket. Betalning för digital rådgivning sker direkt i Appen via Swish, kortbetalning eller faktura i samband med bokningen. Betaltjänsten tillhandahålls av Klarna och Klarnas allmänna villkor gäller för betalningen.

Om du vid digital rådgivning blir remitterad till, eller självmant söker fortsatt vård hos, en Evidensiaklinik har du under vissa förutsättningar rätt att tillgodoräkna dig kostnaden för den digitala rådgivningen vid betalning av klinikbesöket. För att få tillgodoräkna dig kostnaden måste klinikbesöket gälla samma ärende och djur som den digitala rådgivningen och besöket måste ske inom två veckor från videosamtalet. Avdraget görs mot uppvisande av kvitto för den digitala rådgivningen.

Enkelt uttryckt

Betalning för fysiska besök sker på kliniken i samband med besöket och betalning för digital rådgivning sker i Appen i samband med bokning. Om ärendet kräver fortsatt behandling på en klinik kan avgiften för videosamtalet under vissa förutsättningar dras av vid betalning för det fysiska besöket.

Avbokning och uteblivet besök

Avbokning av klinikbesök

Du kan avboka ett inbokat klinikbesök kostnadsfritt fram till 24 timmar innan starttiden för besöket. Du avbokar direkt i Appen under fliken ”Ärenden” eller genom att kontakta den klinik du bokat tid hos via telefon eller e-post. 

Vid uteblivet besök utan avbokning senast 24 timmar innan bokad tid debiteras en avgift som högst motsvarar avgiften för besöket samt faktureringsavgift. Du hittar information om varje kliniks avbokningsavgift på respektive kliniks webbplats under fliken ”Inför besöket”. Kontaktuppgifter samt direktlänkar till klinikernas webbplatser hittar du här.

Enkelt uttryckt

Om du inte avbokar ditt klinikbesök senast 24 timmar innan bokad tid debiteras du för besöket samt en faktureringsavgift.

Avbokning av digital rådgivning

Du kan avboka digital rådgivning fram till 60 minuter innan starttiden för den inbokade rådgivningen. Om avbokning sker inom denna tid återbetalar Evidensia avgiften för digital rådgivning inom 14 dagar till samma kort eller bankkonto som du utförde betalningen från.

Du samtycker härmed till att du inte har någon avbeställnings-/ångerrätt om du avbokar inom 60 minuter innan bokad tid. 

Du har inte rätt till återbetalning vid utebliven avbokning eller vid avbokning av digital rådgivning som sker inom 60 minuter innan bokad tid.

Om du har bokat tid för exempelvis receptförnyelse men ärendet rör sjukdomsbesvär som kräver allmän veterinärkonsultation, har Evidensia rätt att avbryta påbörjad rådgivning och hänvisa dig att boka en ny tid för rätt rådgivning. Om felbokningen upptäcks och avbokas senare än 60 minuter innan starttiden har du inte rätt till återbetalning. 

Enkelt uttryckt

Om du inte avbokar en bokad tid senast 60 minuter innan starttiden för rådgivningen har du inte rätt till återbetalning.

Om vi måste avboka

Om Evidensia måste avboka en bokad tid informeras du om avbokningen via sms och e-post. Vid avbokad digital rådgivning återbetalas din förbetalda besöksavgift inom 14 dagar till samma kort eller bankkonto som du utförde betalningen från.

Otillåten användning

Det är inte tillåtet att filma eller spela in ljud under videosamtal med veterinärer eller att på något sätt sprida sådant material. Det är inte heller tillåtet att agera kränkande eller olagligt eller publicera material av kränkande eller olaglig natur i samband med digital rådgivning.

Om du använder Appen på ett olagligt eller otillåtet sätt har Evidensia rätt att omedelbart ta bort information från Appen, stänga av ditt användarkonto eller vidta andra åtgärder för att skydda veterinärens och Evidensias renommé och/eller för att skydda Appen från otillbörligt nyttjande. Vid sådan avstängning har Evidensia även rätt att avsluta ditt användarkonto.

Om du använt Appen på ett olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla Evidensia skadeslöst från all skada som Evidensia orsakas av detta (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje man).

Enkelt uttryckt

Om du använder Appen på ett otillåtet eller olagligt sätt ansvarar du för konsekvenserna.

Ansvarsbegränsning vid digital rådgivning

Evidensia ansvarar för att tillhandahållandet av den digitala rådgivningen är i enlighet med de här Användarvillkoren och gällande lag. 

Om du lider skada på grund av att Evidensia bryter mot Användarvillkoren har du rätt till ersättning för eventuella direkta skador. Evidensia ansvarar gentemot dig endast för styrkt direkt skada som orsakats av vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av den digitala rådgivningen. Evidensia ersätter inte indirekt skada såsom följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador på grund av fel eller vid förlust av data.

Ersättning enligt ovan är under alla omständigheter begränsat till ett högsta belopp om 10 000 SEK om inte annat följer av tvingande lag.

Enkelt uttryckt

Om vi av vårdslöshet eller försummelse skulle orsaka dig eller ditt djur skada i samband med den digitala rådgivningen kan du ha rätt till ersättning upp till 10 000 kronor.

Tillgänglighet och ändringar

Vi strävar efter att tillhandahålla en så god användarupplevelse som möjligt. Vi utvecklar ständigt Appen och det kan innebära att vi utför förändringar i befintliga och framtida tjänster. Vi kan komma att helt eller delvis uppdatera eller ändra innehållet i Appen samt att helt eller delvis upphöra att tillhandahålla Appen samt de tjänster som erbjuds. Appen kan tillfälligt komma att vara helt eller delvis otillgänglig på grund av planerat underhåll, tekniska komplikationer eller driftsstörningar. 

Evidensia kan komma att ensidigt ändra Användarvillkoren. Vid väsentliga ändringar kommer du att meddelas om de uppdaterade villkoren vid inloggning i Appen. Vid var tid gällande användarvillkor finns alltid tillgängliga på vår webbplats.

Enkelt uttryckt

Avsikten är att Appen alltid ska vara tillgänglig, men den kan ligga nere ibland, t.ex. vid underhållsarbete. Vi kan även komma att uppdatera och ändra innehållet och utformningen av Appen eller Användarvillkoren.

Avtalstid och uppsägning

Användarvillkoren gäller så länge du har ett användarkonto registrerat i Appen eller använder tjänsterna. Om du vill avregistrera ditt användarkonto ber vi dig att vända dig till online@evidensia.se. Det räcker inte att bara radera Appen. 

Notera att om du har bokat tid för klinikbesök eller digital rådgivning som infaller efter tidpunkten för avregistrering, måste tiden avbokas enligt sedvanliga avbokningsregler.

Evidensia har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande ifall du bryter mot Användarvillkoren eller om ditt användarkonto inte har använts på 24 månader. Om du bryter mot Användarvillkoren har Evidensia rätt att med omedelbar verkan stänga av ditt användarkonto. Om ditt användarkonto har stängts på grund av missbruk av Appen eller för att du på annat sätt bryter mot dessa Användarvillkor har du inte rätt att på nytt registrera eller skapa ett nytt användarkonto utan medgivande från Evidensia.

Vid uppsägning, oberoende av skäl, ska Evidensia snarast radera tillhandahållen och lagrad information relaterad till ditt användarkonto som vi inte är skyldiga att bevara enligt lag eller andra tvingande regler. Notera att vi enligt lag är skyldiga att exempelvis bevara dina journaluppgifter samt uppgifter för bokföring även efter att du avregistrerat ditt användarkonto. Läs mer om vår hantering av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Enkelt uttryckt

Om du vill avregistrera ditt användarkonto ska du kontakta online@evidensia.se. Om du har bokat en tid som infaller efter avregistrering behöver du avboka tiden. Evidensia har rätt att säga upp Avtalet och stänga av ditt användarkonto om du bryter mot Användarvillkoren eller inte har använt Appen på två år.

Immateriella rättigheter

All upphovsrätt, varumärken och alla andra immateriella rättigheter till Appen och dess innehåll (inklusive, men inte begränsat till appdesign, text, grafik och all programvara och källkoder kopplade till Appen) ägs av eller licensieras till Evidensia.

Det är inte tillåtet att modifiera, använda eller förmedla innehåll från Appen i kommersiellt syfte. Obehörig användning eller distribution av material från Appen kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder enligt gällande lagstiftning. Evidensia kan komma att utöva sina immateriella rättigheter i den utsträckning lagen tillåter.

Enkelt uttryckt

Appen och dess innehåll tillhör Evidensia och får inte olovligen användas av andra.

Klagomål

Om du har problem med eller är missnöjd med Appen och de tjänster som tillhandahålls där kan du vända dig till online@evidensia.se och/eller välja att sluta använda Appen. Om du anser att någon av våra veterinärer har gjort en felbehandling, ska du vända dig till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård vilken är den myndighet i Sverige som prövar frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal.

Underleverantörer

Vi kan komma att använda underleverantörer för fullgörandet av våra förpliktelser enligt Användarvillkoren.

Tvistlösning

Svensk lag är tillämplig på Användarvillkoren. Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och oss med anledning av Användarvillkoren ska sådan tvist lösas av allmän domstol.

Kontaktuppgifter

Evidensia Smådjur AB (org. nr. 556931-2712)

Östhammarsgatan 74 

115 28 Stockholm

Kontaktuppgifter till våra kliniker hittar du här.