Cellgiftsbehandling

Cytostatika/Kemoterapi

Ofta används cytostatika i samband med antingen strålning eller kirurgi för att bota djuret men vanligast används det vid cancerformer som med all sannolikhet inte går att bota. Då blir det en livsförlängande (palliativ) behandling, som håller cancern tillbaka en kortare eller längre tid. Det viktigaste är att inte djuret lider i onödan oavsett vilken behandling man väljer för sitt djur.