Cellgiftsbehandling

Cytostatikabehandling/kemoterapi, även kallat cellgiftsbehandling

Cytostatika kan användas i samband med antingen strålning eller kirurgi för att bota djuret. Vanligast är dock att det används vid cancerformer som med all sannolikhet inte går att bota.

Då blir det en livsförlängande (palliativ) behandling, som håller cancern tillbaka en kortare eller längre tid.

Det viktigaste är att inte djuret lider i onödan oavsett vilken behandling man väljer för sitt djur.

Mer om utredning och behandling vid tumörsjukdomar »

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas