Upphovsrätt

Upphovsrätt

Upphovsrätt, varumärken och användningsvillkor

All upphovsrätt , varumärken och alla andra immateriella rättigheter till denna webbplats och dess innehåll ( inklusive men utan begränsning webbdesign, text, grafik och all programvara och källkoder kopplade till webbplatsen ) ägs av eller licensieras till Evidensia eller annars används av Evidensia som är tillåtet enligt lag.

Vid åtkomst till webbplatsen godkänner du att du kommer att få tillgång till innehåll enbart för personligt, icke – kommersiellt bruk . Inget av innehållet får laddas ner, kopieras , reproduceras, överföras , lagras, säljas eller distribueras utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren . Detta utesluter nedladdning, kopiering och/eller skriva ut sidor från webbplatsen för personligt , icke-kommersiellt hemmabruk .

Det är inte tillåtet att modifiera, använda eller förmedla informationen från denna webbplats i kommersiellt syfte. Obehörig användning eller distribution av material från Evidensias webbplatser kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder enligt gällande lagstiftning. Evidensia kan komma att utöva sina immateriella rättigheter i den utsträckning lagen tillåter.

Andra webbplatser

På webbplatsen kan det finnas länkar till andra webbplatser som ägs av tredje part. Sådana länkar tillhandahålls som hjälp för besökaren. Evidensia tar inget ansvar för innehåll, korrekthet i informationen eller sekretessrutiner på sådana webbplatser.