Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Välkommen till Evidensia Djursjukvård AB, en del av IVC Evidensia. Denna policy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar information om dig, vem vi kan dela den med och vilka rättigheter du har. Policyn täcker de flesta av de sätt på vilka du kommer att interagera med oss, via webbplatsen, i vår praxis, på sociala medier eller via våra appar. 

Om vi behöver använda dina personuppgifter på olika sätt, eller av skäl som inte omfattas av denna policy, kommer vi att meddela dig. Vi kommer också att uppdatera policyn från tid till annan.

1. Vilka vi är

Evidensia Djursjukvård AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Som en del av IVC Evidensia-koncernen ingår även vår kundklubb Evidensia Plus samt andra företag och varumärken.

Personuppgifter som behandlas av något företag inom koncernen kommer också att göras tillgängliga för andra koncernföretag om vi behöver det - till exempel för att tillhandahålla eller stödja våra tjänster till dig, om vi har en rättslig skyldighet eller om du har gett oss ditt samtycke.

IVC Evidensia har utsett ett dataskyddsombud. Om du har några frågor om denna policy, inklusive eventuella önskemål om att utöva dina lagliga rättigheter, vänligen kontakta dem:

•    Per post – IVC Evidensia, Data Protection Officer, The Chocolate Factory, Keynsham, Bristol, BS31 2AU, Storbritannien

•    Via e-post: privacy@ivcevidensia.com.   

Andra personuppgiftsansvariga

Om du använder våra webbplatser och klickar på externa länkar eller besöker våra sidor på sociala medier kan dina personuppgifter också behandlas av leverantörerna av dessa tjänster - till exempel Meta (Facebook) eller Twitter. Dessa webbplatser kommer att samla in ytterligare information om dig för sina egna syften, separat från IVC Evidensia-koncernen.

Om IVC Evidensia-koncernen också använder de uppgifter som de samlar in kan de också vara gemensamt ansvariga med det andra företaget för att avgöra hur och varför dina personuppgifter används och se till att de skyddas. 

2. Vad samlar vi in, hur och varför?

De flesta av de personuppgifter vi samlar in kommer direkt från dig, när du använder eller begär tjänster från oss eller kontaktar oss. Teknisk information genereras när du använder vår webbplats, våra appar eller andra onlinetjänster.

Uppgifter som vi samlar in kan omfatta:

•    Kontaktuppgifter som namn och adress, inklusive e-postadress och kontouppgifter för sociala medier om du kontaktar oss den vägen, och platsinformation om vi hänvisar dig till lokala tjänster;

•    Information om tjänster som du har använt eller begärt, kundtjänstinformation såsom positiva omdömen eller klagomål, åsikter och enkätsvar, kontaktpreferenser och information som våra anställda kan registrera när de tillhandahåller tjänster till dig eller dina djur. Detta kan även omfatta inspelning av telefonsamtal om du ringer till oss;

•    Finansiell information, inklusive betalningar, konto- och kreditstatus;

•    Information om hur du använder våra webbplatser och onlinetjänster, inklusive sidor på sociala medier, inklusive tekniska identifierare som cookies (mer information om cookies här)

Vi kommer att samla in dessa uppgifter så att:

•    Vi kan tillhandahålla de tjänster som du använder eller har begärt och hantera betalningen för dem som en del av vårt avtal med dig;

•    Vi kan förbättra våra tjänster till dig och andra kunder, bland annat genom att samla in feedback från dig via undersökningar, som en del av våra legitima affärsintressen;

•    Vi kan hantera våra onlinetjänster och andra tjänster effektivt och säkert, som en del av våra legitima affärsintressen och rättsliga skyldigheter gentemot dig;

•    Vi kan uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, förhindra eller upptäcka brott, eller uppfylla allmänintressen, inklusive skydd av djurens välbefinnande;

•    Med ditt samtycke, så att vi kan ge dig information om produkter och tjänster som kan vara av intresse.

Om du inte vill att vi använder vissa av dina personuppgifter kan det hända att vi inte kan tillhandahålla tjänster till dig - t.ex. betalningsuppgifter eller kontaktuppgifter.

Vi samlar normalt inte in eller använder uppgifter som räknas som "särskilt känsliga personuppgifter", t.ex. uppgifter om religion, sexualitet eller hälsa.

3. Vem vi delar dina personuppgifter med

Förutom att använda tjänsteleverantörer för att stödja vår verksamhet kan vi dela information med andra separata organisationer som också är personuppgiftsansvariga. Detta kan omfatta följande:

•    Jordbruksverket och Länsstyrelsen 

•    Andra veterinärspecialister, laboratorier och leverantörer av djurhälsa och byråer, om personuppgifterna inte kan anonymiseras eller om det annars är nödvändigt

•    Försäkringsrådgivare och andra professionella och juridiska rådgivare

•    Inkassobyråer

•    Brottsbekämpning, bedrägeribekämpning och andra offentliga myndigheter

•    Företag som du har godkänt (t.ex. sociala medier) 

Om någon del av vår verksamhet outsourcas, säljs eller slås samman, och där det är tillåtet enligt lag, kommer vi att dela dina uppgifter med den nya leverantören så att tjänster kan fortsätta att tillhandahållas till dig. De kan använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna policy. Vi kommer naturligtvis att informera dig om alla sådana förändringar och ge dig en möjlighet att välja bort att dina uppgifter delas med en ny leverantör.

4. Internationella överföringar

IVC Evidensia är ett multinationellt företag och vissa av våra affärsprocesser kan äga rum utanför Sverige. Vi ser till att dina uppgifter fortsätter att skyddas enligt samma standarder genom att:

•    Säkerställa att landet har godkänts av tillsynsmyndigheter för dataskydd för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå;

•    Säkerställa att avtal som godkänts av tillsynsmyndigheten finns på plats för att skydda dina uppgifter och rättigheter.

IVC Evidensia i Europa och Storbritannien använder för närvarande tjänsteleverantörer i följande länder/regioner:

•    Storbritannien 

•    Europeiska unionen (EU) / Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

•    USA

•    Indien

5. Hålla dina personuppgifter säkra

Vi har säkerhetsåtgärder och andra åtgärder på plats för att skydda dina uppgifter och begränsa hur de kan nås eller användas, och för att identifiera och hantera misstänkta överträdelser av personuppgifter och andra säkerhetshot

Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda, ombud, entreprenörer och tjänsteleverantörer som har ett behov av att känna till dem. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner, och de omfattas av tystnadsplikt och andra avtalsvillkor för att skydda dina uppgifter. 

6. Lagring av uppgifter

Vi behåller dina uppgifter så länge som det är rimligt nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga, regulatoriska, skattemässiga eller rapporteringskrav. 

7. Att ha kontroll över din egen information

Enligt Storbritanniens och EU:s dataskyddslagstiftning har du vissa viktiga rättigheter. I korthet omfattar dessa följande: 

•    begära information om hur vi använder dina uppgifter 

•    begära en kopia av dina personuppgifter 

•    begära att vi korrigerar personuppgifter som är felaktiga 

•    begära att vi inte fattar några automatiserade beslut baserat på dina uppgifter (oroa dig inte, det gör vi inte) 

•    begära att vi raderar dina uppgifter 

•    om du har blivit tillfrågad och gett oss ditt samtycke, återkalla detta samtycke 

•    begära att vi slutar behandla alla eller delar av dina uppgifter  

•    begära att vi överför delar av dina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör 

Vissa av dessa rättigheter kan vara begränsade under vissa omständigheter eller omfattas av undantag.  Om du vill utöva dina rättigheter eller lämna ett klagomål, vänligen fyll i ett formulär för begäran om rättigheter eller kontakta oss på privacy@ivcevidensia.com.   

Om vi inte kan lösa ett klagomål på det sätt du önskar kan du också lämna in ett klagomål till din lokala EU-tillsynsmyndighet, i Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, www.imy.se. 


Vill du komma i kontakt med oss?

Här svarar vi på frågor kring vår integritetspolicy och behandling av dina personuppgifter.
privacy@ivcevidensia.com

Cookies

Vi använder cookies för att anpassa vårt innehåll och annonser. Cookies används bland annat för att visa dig innehåll från sociala medier och att analysera vår trafik.
LÄS MER