Evidensia välkomnar lagförslag om obligatorisk id-märkning av katter

tisdag 12 oktober 2021
idmarkning-katt

Till skillnad från hundar är det idag inte en skyldighet att märka och registrera sin katt. Men en ändring är på gång. Ett lagförslag om obligatorisk id-märkning och registrering av katter är nu ute på remiss, ett förslag som Evidensia varmt välkomnar.

”Trots att katter är ett av våra vanligaste husdjur finns det också cirka 100 000 katter i Sverige som saknar ett hem. För att öka skyddet för katterna vill vi underlätta för myndigheterna och de ideella organisationer som arbetar med katter att skilja ägda katter från hemlösa.”

Detta var konsensus av näringsminister Ibrahim Baylans uttalande den 7 oktober angående lagförslaget från regeringen. Om lagen går igenom blir det lättare för kattägare att få tillbaka sitt bortsprungna djur, alternativt få besked om att det blivit påkört eller skadat. Katter som identifierats som ägarlösa kan tas om hand av hjälporganisationer. Det minskar lidandet för de sistnämnda, och stärker generellt både djurskyddet och statusen för katten som sällskapsdjur.

Regeringen föreslår att Jordbruksverket ska få ansvaret att föra kattägarregistret som sedan Tullverket, länsstyrelserna, Polismyndigheten och kommunala nämnder inom miljö- och hälsoskyddsområdet får direktåtkomst till.

Evidensia ser näringsministerns uttalande som en positiv signal om att Sveriges katter snart har samma skydd som hundar och betraktas som likvärdiga.

Marlene Areskog, veterinärmedicinskt ansvarig på Evidensia:

– För oss inom veterinärvården och för alla vilsekomna katter där ute kan obligatorisk ID-märkning göra stor skillnad och verkligen underlätta vardagen. Det skapar mycket merarbete och tar lång tid att försöka identifiera och leta ägare till skadade upphittade katter. Dessutom kommer de ofta in till klinikerna på jourtid när vi har svårt att få tag på beslutsfattande myndigheter och det skapar onödigt lidande för katterna. Om eftersökningarna av ägare är resultatlösa kan det hända att myndigheterna fattar beslut om avlivning. Det är en sorglig situation varje gång det sker och vi är glada om katternas skydd och välfärd kan stärkas.

Läs mer om id-märkning hos Evidensia här.