Djur med hudsjukdomar får hjälp i Kungens Kurva

måndag 18 mars 2019
hudkoll_800x400
  • Södra Djursjukhuset Kungens Kurva

För många stockholmare är Kungens Kurva synonymt med ett stort möbelvaruhus. Nu vallfärdar dock djurägare dit av en annan anledning då Södra Djursjukhuset fått sin egen specialistmottagning i dermatologi.

I slutet av 2018 offentliggjordes att Södra Djursjukhuset skulle göra en storsatsning på dermatologi. Specialistmottagningen har successivt byggts upp sedan i januari och nu är samtliga medarbetare på plats för att hjälpa djur med olika hudproblem.

Klinikchef Mats Wänlund berättar att bakgrunden till beslutet är sjukhusets kraftiga tillväxt. Som en del i den tillväxten behövdes även en utveckling av huddelen. När chansen bjöds att arbeta med norra Europas bästa inom dermatologi var satsningen ännu mer självklar, förklarar han.

Team i ständig utveckling

Cecilia Friberg, Lisa Nilsson, Anna Djupenström och Kerstin Bergvall.

Hudmottagningens vårdteam består av såväl veterinärer med specialistkompetens i dermatologi (Diplomates) som dedikerade hudsköterskor. Ingår gör även veterinärer under utbildning till specialistnivå. De nya, ombyggda lokalerna är ändamålsanpassade plus att det finns tillgång till avancerad diagnostisk och behandlingsteknisk utrustning.

För att hålla sig uppdaterade med utvecklingen har avdelningen dermatologironder varje vecka där man diskuterar de senaste rönen och håller patientkonferenser. Utöver det pågår ett antal forskningsprojekt.

Starka profiler inom hudsjukdomar

Veterinär Kerstin Bergvall har arbetat med dermatologi i 20 år. Hon är ett mycket känt namn inom djursjukvård och arbetar med hudsjukdomar hos alla djurslag, men framför allt hos hund, katt och häst.

Kerstins meritlista är lång och hon:

  • föreläser och forskar inom immunologiska hudsjukdomar
  • blev Nordens första som erhöll europeisk specialistexamen i veterinär dermatologi 2004
  • ingår i både nationella och internationella forskningssamarbeten
  • har varit ordförande i Swedish Veterinary Dermatology Study Group i sex år
  • har ingått i examinationskommittén för European College of Veterinary Dermatology i sju år

Veterinär Cecilia Friberg är utbildad i USA och har innan återflytten till Sverige 2017 drivit en hudspecialistklinik i Chicago. Cecilia är för närvarande den enda veterinären i Skandinavien med både amerikansk och europeisk specialistkompetens i dermatologi. Cecilia föreläser både nationellt och internationellt och är aktivt delaktig i forskningsprojekt.

– Med etableringen av specialistmottagningen ser vi ett stort tryck från djurägare som vill komma till Kerstin och Cecilia. Det är med stolthet och glädje vi kan erbjuda den möjligheten, säger Mats Wänlund.

Behandlingar med gott resultat

Vilka är då de mest förekommande hudbesvären hos hund, katt respektive häst?

– Hos hund är det parasit- samt hudinfektioner och för katt öronskabb och ringormsinfektioner. Allergier är mycket vanligt hos båda. Hästar drabbas av infektioner med bakterier och ringorm, nässelutslag eller insektsallergi. För samtliga djurslag förekommer även tumörsjukdomar i huden, berättar Kerstin och fortsätter:

– Ett flertal hudsjukdomar, bland annat allergier, går inte att bota men behandlingarna ger ändå gott resultat. En sådan patient följer man som dermatolog därför ofta under många år.

Oavsett om det blir ett besök eller många – alla patienter med klåda, utslag eller rodnader är välkomna till Södra Djursjukhusets dermatologimottagning!

Läs mer om hudspecialistmottagningen här