Vaccination av iller

Precis som hund så kan iller insjukna i valpsjuka och därför bör vaccination av iller göras för att skydda dem mot sjukdomen.

Vaccination av iller - valpsjuka

 Sjukdomen orsakar en allvarlig luftvägsinfektion samt neurologiska symptom. För illern är denna sjukdom alltid dödlig. Valpsjuka förekommer för närvarande inte i Sverige, men vi fortsätter trots detta att vaccinera både hundar och illrar, för att minska risken för att sjukdomen ska kunna få fäste i landet.
Vaccination: vi använder vaccinet Febrivac. En valp efter en vaccinerad hona vaccineras vid 10 veckors ålder och därefter årligen. Om honan ej var vaccinerad börjar man vaccinera valpen något tidigare. En boosterdos ges då efter 4-6 veckor, och därefter årligen.
 
  • Dräktiga och digivande honor bör ej vaccineras.
  • Det händer att enstaka illrar kan reagera allergiskt mot ett vaccin. Illern bör därför stanna kvar på kliniken under ca 30 minuter efter vaccinationen, för att kunna få snabb hjälp om en reaktion sker.

Vaccination av iller - rabies

Rabies är en dödlig virussjukdom som kan drabba alla slags däggdjur inklusive människa. Sjukdomen har inte förekommit i Sverige på över 100 år. I vissa europeiska länder är dock sjukdomen spridd bland vilda djur, framför allt rävar. I takt med ökat resande och utbyte med andra länder ökar därför risken att sjukdomen kan återkomma till Sverige. För att minska denna risk finns även krav på att iller måste vara vaccinerad före utlandsresa för att få återvända till Sverige.
 
Vaccination: Vi använder då vaccinet NobiVac Rabies, som har en giltighetstid på 3 år.
Samma rabiesvaccin kan ha olika giltighetstid i olika länder. Den giltighetstid som är inskriven i passet är det man går efter då djuret reser. T ex har NobiVac Rabies 3 års giltighetstid om illern vaccineras i Sverige, men bara ett års giltighetstid i vissa andra länder.
 
Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din iller behöver vaccineras eller om den blir sjuk.
 
Vaccinera din iller så hjälper du den att undvika sjukdomar.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen