Urinsten hos marsvin

Urinsten hos marsvin är relativt vanligt.

Symptomen är oftast tydliga för djurägaren.

  • Marsvinet har ont när det kissar och brukar då pipa ljudligt.
  • Marsvinet sitter ofta ihopkurad och ”skjuter rygg”.
  • Det kan kissa blod till och från.

Upptäcker man något av dessa symptom bör veterinär kontaktas. Om marsvinet inte kan kissa alls är tillståndet akut och veterinär måste uppsökas omedelbart.

Undersökning

Diagnosen ställd med hjälp av  röntgenundersökning av urinblåsan och urinröret. Oftast hittas det en enstaka sten i blåsan men ibland kan ett flertal stenar förekomma. Ibland påvisas stenarna istället i urinröret.

Behandling

Den behandling som krävs är att avlägsna stenen via operation. Om stenen sitter i urinröret kan det gå att sönderdela den och plocka ut den via urinrörsmynningen. Eftersom ingreppet är smärtsamt måste djuret sövas. Om detta inte fungerar eller om stenen ligger i urinblåsan måste man ta ut stenen via en buköppning. Ofta har djuret även en urinvägsinfektion och måste därför behandlas med antibiotika.

Det finns risk för nya stenar

I de flesta fallen går dessa operationer bra men tyvärr är risken att nya stenar bildas stor. Eftersom det inte är känt varför vissa individer bildar stenar är det heller inte känt hur man skall förebygga sjukdomen. Man misstänker att det kan finnas ärftliga tendenser att bilda dessa stenar men även att kosten spelar in samt benägenhet hos individen att få blåskatarr. Bakterier i urinblåsan kan bilda små klumpar som kalk och mineraler får fäste på och tillslut bildas en allt större sten.

Försök att förebygg urinsten hos marsvin

Stenarna består till stor del av kalk och av denna anledning bör man ge kalkfattig kost till marsvin som har en tendens att bilda urinstenar. Vidare bör man vara uppmärksam på om marsvinet verkar ha urinvägsinfektion och i så fall behandla mot detta. Generellt utfodras marsvin i fångenskap med för mycket pellets, gnagarblandning, frukt, bröd och annat som de inte skulle äta i naturen. Marsvin är i vilt tillstånd gräsätande djur och bör leva så även i fångenskap. Troligtvis skulle tama marsvin drabbas mindre av urinsten om de från födseln fick en kost som mer liknade den de äter i naturen.

Det finns dock mycket mer att önska vad gäller kunskaperna om sjukdomsbilden bakom urinsten på marsvin. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden att veta mer.

Skötselråd för marsvin »

Marsvin riskerar att drabbas av urinsten.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen