Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Ormkvalster

Ett av de besvärligare problem man kan råka ut för som ormägare är kvalster. Ormkvalster (Ophionyssus natricis) kan drabba alla slags reptiler men är vanligast hos orm. Kvalstret förekommer både som parasitär form (på ormen) och som frilevande form, dvs det kan överleva länge i miljön utanför ormen.

Symtom på ormkvalster

Vanliga symptom hos djur som drabbats av kvalster är:

 • Oro.
 • Rastlöshet.
 • Klåda.
 • Ofta börjar ormen tillbringa mycket tid i vattenskålen.
 • Andra tappar aptiten.
 • Problem med ömsningen och hudinflammationer är andra vanliga besvär.
 • I riktigt allvarliga fall kan tillväxten bli störd och ormen kan drabbas av blodbrist.

Bekämpning av kvalster är både tids- och arbetskrävande. För att bättre förstå hur viktigt det är med en lång och noggrann behandling, så kan det vara bra att känna till parasitens olika utvecklingsfaser:

 • Parasitens utveckling sker via ett flertal olika livsstadier, nämligen ägg, larv, protonymph, deutonymph och slutligen vuxen parasit. Efter att ägget har kläckts utvecklas larven på ca ett dygn i en mörk fuktig omgivning. Därmed har en protonymf bildats.
 • Protonymfen är en blodsugande livsform. Svultna nymfer ansamlas i stor mängd på föremål som rör sig i omgivningen, ex ormen, ägarens händer. Efter att ha ätit ramlar de av ormen och samlas i mörka skrevor, t ex under locket. Protonymfer kan dock överleva i omgivningen i upp till 31 dagar utan att äta. Sedan protonymfen har ätit sker utvecklingen till nästa livsform, deutonymfen, på ca ett dygn.
 • Deutonymfen äter inte. De hittas ofta i eller på buren men inte på ormen. Den utvecklas vidare på ca ett dygn och blir nu slutligen en vuxen parasit.
 • Den vuxna livsformen är också blodsugande. När honan ätit sig mätt kryper hon uppåt i jakt på en mörk fuktig undangömd vrå att lägga äggen på. Honan äter 2-3 gånger med 1-2 veckors intervall, och varje måltid resulterar i ca 20 ägg.

Kvalster kan alltså överleva minst 40 dagar utan att äta/tillgång till blod. Behandling kan därför behöva pågå i 2-3 månader! Både ormen och miljön måste behandlas.

Behandling mot ormkvalster

För att bli av av med kvalster måste ofta flera olika åtgärder kombineras

 • Varmvattenbad.
 • Avlägsnande av underlag och möbler som kan offras.
 • Desinfektion av kvarvarande burmöblering med en parasitdödande produkt, t ex vattenbaserad pyrethroid, ivermectin (OBS ej till sköldpadda!) eller fipronil.
 • Behandling av ormen med samma parasitdödande produkt, sköljes av efter 5 min.
 • Behandling av miljön med en permethrinprodukt. Detta preparat får absolut inte användas på ormen och bör göras när ormen förvaras i separat rum.
 • Behandling av terrarium och orm bör ske var 4-5 dag.
 • Behandling av rummet bör ske var 14 dag.
 • Införande av karantän vid införskaffande av nya djur för att förhindra återinfektion.

Observera – det finns inget helt ofarligt preparat för behandling av kvalster på orm. Samtliga medel som hittills har använts har orsakat dödsfall.
Dödsfallen kan ha ett flertal olika orsaker:

 • En känslig ormart.
 • En nedgången allmänpåverkad orm.
 • Överdosering av preparatet m m.

Var alltså mycket försiktig och rådgör alltid med din veterinär innan en behandling sätts in!

Tecken på överdosering/toxicitet kan vara olika slags neurologiska symptom som onormal hållning, muskeldarrningar eller kramper.

Uppvisar ormen något av dessa symptom så måste den genast till veterinär för motgiftsbehandling.

Förebygg ormkvalster

Som synes kan det vara jobbigt att bli av med kvalster när man väl fått in dem i besättningen. Tänk därför på att försöka förebygga problemet.

 • Alla nya ormar ska hållas i karantän minst 3-4 veckor.
 • Möss kan sprida ormkvalster! Bör därför alltid vara frysta till minst –20 grader i minst 5 dagar.
Det händer att våra ormar drabbas av ormkvalster.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen