Munröta hos reptil

Stomatit, munröta hos reptil. Infektioner i munhålan är mycket vanligt förekommande hos reptiler. Framför allt hos orm och olika ödlor.

Svårighetsgraden och symtomen kan variera rejält:

  • Hos vissa djur ses bara en lätt svullnad och rodnad av läppar och tandkött.
  • Hos andra djur ansamlas stora mängder var runt tänder och på tandkött.
  • Ibland når infektionen upp i svalget och bakom ögonen så att ögonen verkar stå ut.

Orsaker till munröta hos reptil

Många reptilägaren har fått lära sig att ”munröta” orsakas av de fruktade bakterierna Pseudomonas och Aeromonas. När deras reptil sedan insjuknar så har ägaren ofta svårt att förstår var infektionen har kommit ifrån, i tron att det rör sig om en farlig smittsam sjukdom. I själva verket är det så att så gott som alla reptiler har dessa bakterier i munhålan. De ingår i den så kallade normalfloran. Att bakterierna nu plötsligt orsakar sjukdom beror nästan alltid på ett dåligt immunförsvar hos reptilen.

Immunförsvar hos reptiler

Alla reptiler har i grunden ett ganska svagt immunförsvar. Att leva i fångenskap, på små ytor där bakterier ofta ansamlas i stor mängd. Och i en miljö där djuret kanske stressas av närvaro av andra reptiler, husdjur eller ägare, leder till en ytterligare försvagning av immunförsvaret. Många reptiler har dessutom inte en optimal miljö – de lever kanske i ett för litet och för kallt terrarium. Och/eller äter en ensidig näringsfattig kost. Sammantaget bidrar alltså alla dessa faktorer till att dels hämma immunförsvaret, dels öka bakteriemängden i närmiljön. Slutresultatet blir ofta en muninfektion.

Muninfektion hos vattenagam

Hos vattenagamer ses ofta en speciell variant av muninfektioner. Vattenagamer är ofta lite stressiga/nervösa, och vill gärna utforska världen utanför terrariet. De upplever inte glasväggarna som ett hinder, utan törnar ofta rakt in i glaset. Det ger skador på nosryggen som följd. Med tiden får agamen kroniska sår på näsan, vilket ofta sprider sig ner till läpparna.

Vad gör veterinären?

Vid en konstaterad sjukdom vill man ofta ta en odling ifrån den sjuka vävnaden. Det duger då inte att köra runt en provtagningspinne på måfå lite runt i munnen.Då fångar man upp alla normala munhålebakterier. I stället bör man först avlägsna allt var från tandköttet. Därefter ta sitt prov från den såriga, ofta blödande, vävnaden. Denna teknik ger störst chans att fånga upp just den bakterien som har orsakat infektionen. Med ledning av att man odlar fram denna bakterie kan man även konstatera vilka antibiotika som kan ta död på bakterien.

Behandling vid munröta hos reptil

  • Förutom antibiotikabehandling så bör man dagligen rengöra munhålan från var och gärna badda med något desinficerande medel.
  • Slutligen bör man naturligtvis justera alla faktorer som kan ha bidragit till ett nedsatt immunförsvar!

Skötselråd exotics »

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig om din reptil är dålig.

Våra reptiler kan drabbas av infektioner i munhålan. Det är särskilt vanligt hos orm och ödlor.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen