Hur tar jag hand om reptilägg?

Hur tar jag hand om reptilägg? Ibland händer det att man som reptilägare upptäcker att honan plötsligt lägger ägg. Många frågar sig i detta läge vad man ska göra med dessa reptilägg. Nedan följer en mycket kortfattad sammanställning av vad man ska tänka på i denna situation.

Är det befruktade reptilägg?

Det första man ska fråga sig är om äggen är befruktade. Reptilhonor, precis som fåglar, lägger ofta ägg även om de lever ensamma. I dessa lägen är äggen självklart obefruktade, och det kommer alltså inte att bli några ungar. Är det så att man faktiskt har en hona och en hane av samma art så är inte heller detta en garanti för att äggen är befruktade, även om chanserna naturligtvis ökar. Ett sätt att försöka ta reda på detta är att genomlysa äggen ca en vecka efter äggläggningen.

Genomlysning bör ske i ett mörkt rum med en liten fokuserad ljuskälla, t ex en liten pennficklampa. Det är viktigt att lampan inte alstrar någon kraftig värme som överförs till ägget. Lampan hålls tätt emot skalet så att innehållet lyses upp. Ett obefruktat ägg är genomskinligt medan ett befruktat ägg uppvisar tunna blodkärl inuti.

Hur hanterar man reptilägg?

Tänk på att det är viktigt hur man hanterar reptilägg. Då äggen väl har lagts ska samma sida förvaras uppåt hela tiden. Lättast är att märka ut ovansidan med en blyertspenna, så att ägget återplaceras på samma vis efter all hantering. Läggs äggen i ett annat läge finns risk att embryot dör.

När man väl har konstaterat att äggen är befruktade så måste dessa läggas i en inkubator. ”Riktiga” reptiluppfödare har ofta specialbyggda maskiner som fungerar lite som en barnkuvös, där man kan ställa in temperatur och luftfuktighet exakt. Som hobbyuppfödare blir detta oftast en alltför dyr lösning, och i stället får man göra en egen variant. Ofta fungerar det utmärkt med en vanlig plastlåda med tättslutande lock.

Lådan måste fyllas med ett substrat som kan hålla en hög luftfuktighet. Vanligast är att man använder så kallad vermiculit (kan köpas i din zooaffär). Denna ska blandas med vatten. Till de flesta arter är det lämpligt att ta samma viktenhet vermiculit och vatten, t ex 50 gram av varje. Till ökenlevande arter kan man ha något torrare blandning, men inte mer än dubbla vikten vermiculit jämfört med vatten. Äggen ska begravas till hälften i substratet.

För att det inte ska bli syrebrist i den slutna lådan är det lämpligt att öppna locket en gång per vecka och fläkta in ny fräsch luft in i inkubatorn. Vid detta tillfälle är det lämpligt att granska äggen noga och avlägsna ägg där embryot har dött. Dessa ägg känns vanligen igen genom att de ändrar färg och skrumpnar ihop lite. De kan även börja få synlig växt av mögelsvamp på ytan.

Då äggen har placerats i inkubatorn ska denna ställas i en jämn varm omgivning. För de allra flesta reptilarter är en temperatur någonstans mellan 28-31 grader bra. Det är mycket viktigt att temperaturen inte varierar under dygnet, eftersom embryot i så fall kan dö! Det är just detta att hålla en jämn temperatur dygnet runt som leder till behovet av en riktig inkubator. Alternativa värmekällor kan vara värmekabel eller värmematta under substratet. Det är dock viktigt att ha en termometer med sensorn placerad på äggens bottennivå, så att man kan kontrollera att temperaturen håller sig jämn. Som ett kuriosum kan nämnas att hos en del arter styrs könsutvecklingen av vilken temperatur som äggen ligger i under inkubationen. Hos de flesta krokodiler och ödlor blir ungarna av honkön vid låga temperaturer, och hankön vid höga temperaturer. Hos sköldpaddor blir det vanligen tvärtom. Hos ormar är det dock genetiken och ej temperaturen som styr vilket kön ungen får.

När kläcks äggen?

Inkubationstiden, det vill säga den tid det tar innan äggen kläcks, varierar oerhört mycket från art till art. Generellt sett kan sägas att större ägg tar längre tid innan de kläcks än små ägg; och det tar längre tid till kläckning i en låg temperatur.

Några ungefärliga tider är:

  • Pyton 50-90 dagar
  • Snokar 60-80 dagar
  • Varaner 4-6 månader
  • Leguaner och agamer 30-80 dagar
  • Daggeckos 40-90 dagar
  • Leopardgeckos 65-90 dagar
  • Landsköldpaddor 60-200 dagar
  • Krokodiler 40-100 dagar
  • Kameleonter kan ta mer än ett år!

 Reptilungen

När kläckningen väl har påbörjats blir ungen ofta kvar i det trasiga ägget i upp till 36 timmar. Denna tid bör ungen lämnas i lugn och ro, så att gulesäcken på magen dras in i kroppen, och att alla kärl från fosterhinnorna skrumpnar ihop på normalt sätt. I de fall ungen tar sig ut ur ägget med gulesäcken kvar på utsidan, så ska ungen bo på fuktade pappershanddukar tills navelsträngen går av spontant.

Den nykläckta reptilungen är en fullt utvecklad liten miniatyrkopia av ett vuxet djur, ibland med en annan färgställning än de vuxna. Den är helt utvecklad för att klara sig på egen hand. Reptilhonan ägnar normalt sett inte alls någon omsorg åt vare sig ägg eller ungar – efter äggläggningen överges äggen och honan återser aldrig ungarna. Undantag finns här för  t ex pytonormar, som faktiskt kan ligga och ”ruva” sin kull, krokodilhonor som kan hjälpa sina ungar att ta sig från boet till vattnet och vissa skinkar som till och med kan hjälpa till att utfodra sina ungar de första dagarna.

Skötselråd reptiler och andra exotics »

Här hittar du djursjukhus och djurkliniker som kan hjälpa dig med din reptil.

Reptilhonor lägger ofta ägg även om de lever ensamma.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen