Cushing, binjuresjukdom hos iller

Cushing - Binjuresjukdom hos iller är mycket vanligt. Sjukdomen leder till överproduktion av könshormoner.  Det är könshormonernas inverkan på kroppen som ger upphov till olika symptom hos illern.

Orsaker till cushing/binjuresjukdom hos iller

Sjukdomen kan indelas i tre former:

 • Hyperplasi, vilket innebär att binjuren är överaktiv.
 • Adenom, vilket innebär en godartad tumör i binjuren.
 • Adenocarcinom, vilket är en elakartad tumör i binjuren. Den kan sprida sig till intilliggande vävnader.

Sjukdomen ses oftast hos illrar från 3 års ålder och uppåt. I USA finns teorier om att sjukdomen orsakas av alltför tidig kastration. Där kastrerar man nämligen ofta illrar redan vid 6 veckors ålder. Tyvärr verkar denna teori inte stämma helt.  Sjukdomen är nästan lika vanlig i Sverige. Och här kastrerar vi betydligt senare.

Könshormoner bildas normalt sett i både könskörtlarna (äggstockar och testiklar) samt i binjuren. En teori till varför sjukdomen uppstår är att hos det vilda okastrerade djuret ökar halten av könshormoner tidigt på våren. Efter parning återgår sedan halten till det normala låga tillståndet. När en iller kastreras sker ingen parning. Därför stängs produktionen av könshormoner i binjuren inte av. Ökad halt könshormoner i kroppen tros sedan kunna bidra till tumörutveckling i binjuren.


Det tydligaste symptomet för djurägaren är håravfall. Håravfall startar oftast vid svansbasen och sprids framåt utmed kroppen.
 

Symtom på cushing/binjuresjukdom

Ökad halt könshormoner har många skadliga effekter på kroppen.

 • Det tydligaste symptomet för djurägaren är håravfall. Håravfall startar oftast vid svansbasen och sprids framåt utmed kroppen.
 • Vissa illrar får torr kliande hud.
 • Vissa blir med tiden helt ”flintskalliga”.

Med tiden börjar illern ofta uppvisa tecken och beteenden som är typiska för det okastrerade djuret, exempelvis:

 • Stark kroppslukt.
 • Förstorad vulva hos honor.
 • Aggressivitet.
 • Hanen kan få problem med att kissa på grund av förstorad prostata.
 • En del illrar förlorar muskelmassa och blir därmed svaga och lata.

Undersökning

Diagnosen ställs med hjälp av typiska symptom. Och med blodprov som påvisar onormalt höga halter könshormon. Med ultraljudsundersökning kan man kontrollera om ena eller båda binjuren är förändrade.

Behandling

Den vanligaste behandlingen vid binjuresjukdom hos iller är kirurgi. När vänster binjure är sjukligt förändrad kan man räkna med att illern blir helt återställd efter operation. Höger binjure är betydligt svårare att avlägsna i sin helhet. Därför kan en iller efter en sådan operation ibland kan råka ut för återfall senare i livet.

För en iller som av någon anledning inte är en god kandidat för operation kan medicinsk behandling sättas in. Hög ålder och sjukdom kan göra illern olämplig för operation. Medicinsk behandling botar inte illern. Den strävar efter att hålla halten av könshormon nere på en oskadlig nivå. Behandlingen är livslång. Ofta ges illern en hormoninjektion en gång per månad. Vissa illrar behöver inte medicineras fullt så ofta.

Med rätt behandling bör illerns symptom helt gå tillbaka. Det finns två binjurar i kroppen. Därmed finns en liten risk för att illern senare kan få samma sjukdom i den andra binjuren!

Läs om skötsel av illrar »

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen