Benskörhet hos reptiler

Metabolic bone disease

Benämningen metabolic bone disease (MBD) kan grovt översättas som en sjukdom i skelettet som orsakas av en störning i ämnesomsättningen. Begreppet omfattar en mängd olika typer av sjukdomar i skelettet, men i vardagstal brukar man avse benskörhet hos reptiler. Det vill säga urkalkning av deras skelettet.

I slutet av 1990-talet, när reptiler började bli populära som sällskapsdjur, var MBD en av de absolut vanligaste diagnoserna som ställdes vid veterinärbesök. I takt att vi börjar lära oss mer och mer om hur dessa djur ska skötas så blir problemet mindre vanligt förekommande. Trots detta så ser vi fortfarande ödlor och sköldpaddor med denna allvarliga och handikappande sjukdom.

Orsaker till benskörhet hos reptiler

  • Orsaken till MBD är vanligen en störning i balansen mellan vitamin D, kalk och fosfor. Avsaknad eller överskott av ett av dessa viktiga näringsämnen påverkar i sin tur de båda andra.
  • Hos sköldpaddor är ofta överintag av proteiner också en bidragande orsak till problemet.
  • Kalk är nödvändigt för att bygga upp skelettets hållfasthet. Kalk behövs även för muskelstyrka och en mängd andra funktioner i kroppen. För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalk i födan krävs att D-vitamin i kroppen har aktiverats av UV-strålning. Utan direkt solljus (eller UV-belysning) hjälper det inte hur mycket kalk man än ger till sitt djur! Rätt belysning för reptiler är mycket viktigt.
  • Fosfor är också ett livsnödvändigt näringsämne som bland annat är viktigt för omsättningen av energi i kroppen. För att en mängd olika kroppsfunktioner ska ske normalt är det dock viktigt att balansen mellan kalk och fosfor är den rätta. Grovt sätt kan man räkna med att det i kroppen ska finnas dubbelt så mycket kalk som fosfor.
  • Om en reptil inte får tillgång till UV-ljus eller utfodras med en kost som innehåller mer fosfor än kalk, så utvecklas så småningom sjukdomen MBD. Sjukdomen utvecklas vanligen mycket långsamt – för sköldpaddor kan det ta flera år innan man som djurägare blir medveten om problemet.

Vilka reptiler får MDB, benskörhet?

MBD är vanligt hos ödlor och sköldpaddor. Ormar däremot, som vanligen äter hela bytesdjur och alltså en balanserad kost, drabbas inte.

Symtom på benskörhet hos reptiler

Hos ödlor är vanliga symptom att muskelstyrkan förloras, aptiten blir nedsatt och djuret allt slöare. Vanligt är också spontana benbrott utan märkbart trauma.

Hos sköldpaddor är vanliga symptom likaså att muskelstyrkan blir nedsatt så att djuret drar bukskölden i marken; att sköldarna blir mjuka; och så småningom tappar djuret aptiten, blir förstoppat och apatiskt. Hos de sköldpaddor där sjukdomen har kombinerats med överutfodring av protein, så blir ofta sköldarna, framför allt ryggskölden, onormalt utvecklad med kupigheter och ojämnheter. Ibland ser till och med sköldarna för små ut för sköldpaddan.

Behandling vid benskörhet hos reptiler

Om sjukdomen får pågå länge som leder den vanligen till döden. Upptäcks problemet i tid så kan det behandlas. Behandlingen är dock oftast mycket omfattande, med allt ifrån ändrade skötsel- och utfodringsrutiner, till daglig matning och medicinering i många månader. Med en väl genomförd behandling kan djuret ofta räddas till ett fortsatt liv, men förändringar i sköldens utseende och storlek kan aldrig rättas till. Ofta har även sjukdomen satt sina spår i inre organ, vilket innebär att djurets livslängd inte kommer att bli den förväntade.

Vill du boka tid för rådgivning eller undersökning så hittar du klinker som är bra på exotics här  »

Upptäcks problem med benskörhet hos reptiler i tid så kan det behandlas.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen