Medicinsk utredning av häst

Till oss kan du komma om du behöver hjälp med medicinsk utredning av häst.

Medicinsk utredning av häst.

Vi utför medicinska utredningar av häst.

Vi har specialister inom internmedicin som hjälper dig och din häst med utredning av bland annat:

  • Avmagring.
  • Kronisk diarré.
  • Hudproblem.
  • Prestationsnedsättningar.
  • Hjärtproblem.

Ibland behöver hästen stanna kvar

Många gånger räcker det med ett dagsbesök, men ibland kan hästen behöva vara kvar för fortsatta undersökningar. De patienter som behöver stanna kvar på hästsjukhuset för fortsatt utredning, behandling eller intensivvård skrivs in på stationärvårdsavdelningen.

Hög kompetens

Våra specialister har tillsammans med modern medicinsk teknik och ett stort medicinskt laboratorium möjlighet att ge din häst den bästa vården på ett kostnadseffektivt sätt.

Kliniker som erbjuder denna tjänst