Magtarmproblem hos häst

GI-problem (gastrointestinal)

Hästens magtarmkanal är mycket komplex och ofta den del av kroppen som kan ställa till problem. Vissa hästar drabbas årligen av återkommande kolik där en vanlig kolikbehandling endast hjälper för stunden men där problemet uppstår snart igen. Andra individer har problem med diarré eller lös avföring, och en del hästar håller inte vikten eller tappar i hull trots adekvat utfodring.

För att hästen ska må bra och kunna prestera behöver dess magtarmkanal vara i balans och det finns många olika orsaker till att så inte alltid är fallet. På våra specialistmottagningar kan vi utreda hästar med magtarmproblem med hjälp av ett flertal diagnostiska verktyg och hög kompetens. De undersökningar som kan bli aktuella vid en magtarmutredning är rektalisering, blodprovstagning, prov från bukvätska och träck, gastroskopi samt vävnadsprov från magsäck, tunntarm och grov/ändtarm. Även ultraljud kan ge värdefull information om hästens inre organ, och i vissa tillfällen kan röntgen användas - exempelvis för att diagnosticera sand som orsak till tarmproblematik.

I sista hand kan en planerad bukoperation göras för att utreda orsaken till hästens problem. Beroende av operation är hästen liggande i narkos eller opereras stående. Då finns utökad möjlighet till provtagning och undersökning av de djupare delarna av hästens magtarmkanal.

Det finns behandling för flertalet av hästens magtarmsjukdomar och det är därför viktigt att hitta orsaken till din hästs specifika problem.

 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas