Hudsjukdomar häst

Hästar drabbas ofta av hudsjukdomar, såväl på grund av infektion med exempelvis bakterier, parasiter och svamp som på genetiska eller immunologiska orsaker.

”Mugg” är ett vanligt begrepp inom hästvärlden och är ett samlingsbegrepp på krustor och hudinflammation och -infektion i karled och längs de nedre delarna av benen. Dock är grundorsaken till dessa hudproblem mycket varierande från fall till fall varför det är viktigt att undersöka varför just din häst har drabbats, framför allt då hästen får upprepade problem. Genom en grundlig hudundersökning och i vissa fall vävnadsprover samt odling för bakterier och svamp kan vi hitta lösningen på problemet och motverka att det uppstår igen. Antibiotikabehandling är vanlig hos dessa patienter men kan undvikas genom att gå till botten med problemet och genom att behandla lokalt med antimikrobiella lösningar och salvor. Därmed minskar risken för uppkomst av resistenta bakterier.

Frågor som veterinären kommer behöva få svar på från dig som djurägare till en häst med hudproblem är bland annat hur länge hästen har haft problem och om de har återkommit, samt om någon behandling har skett och vilket resultat den har haft. Veterinären väger samman din hästs sjukdomshistoria med de fynd som görs vid undersökning och provtagning och kan på detta sätt ställa en korrekt diagnos.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas