Hjärtutredning för häst

Symptom från hjärtat upptäcks hos de flesta hästar i samband med rutinmässig undersökning inför sedering eller vid besiktning inför försäljning. Ibland kan en undersökning av hjärtat vara också vara motiverat hos hästar med nedsatt prestation, eller hos akut mycket sjuka hästar som misstänks för hjärtsvikt. Vanligast är olika typer av blåsljud och störningar i hjärtats rytm.

Vid en hjärtutredning lyssnar man noga med stetoskop på hästens hjärta i båda sidor, för att bestämma var i hjärtats cykel problem finns. Hästens hjärta undersöks därefter med ultraljud då man ser efter läckage i hästens hjärta, samt mäter hjärtats dimensioner. Ofta görs också ett EKG där man tittat på hjärtats elektriska ledning och rytm, detta kan göras både i vila, i arbete och under en längre tidsperiod (24 timmars Holter EKG). Ibland kan det också vara aktuellt med blodprovstagning för analys av inflammationsparametrar och specifika hjärtmarkörer.

Vid hjärtutredningar är det mycket viktigt med erfarenhet och kunskap, då det krävs för att kunna bedöma om förändringar på hjärtat har betydelse för hästens framtida kapacitet och användning.​

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas