Nedsatt prestation

Orsakerna till nedsatt prestation är ofta diffusa och kommer smygande. Dessa fall behöver ofta en omfattande utredning för att hitta orsaken till hästens problem, där veterinären får lägga ett pussel av hästägarens berättelse, olika undersökningar av hästen och provtagningar. Nedsatt prestation hos hästar förorsakas ofta av avvikelser i rörelseapparaten, hjärtat eller luftvägarna.

Priser kan variera mellan våra kliniker, hitta din kliniks generella prislista här:

Ta mig till prislistorna

Kliniker som erbjuder denna tjänst