Nedsatt prestation hos häst

Orsakerna till nedsatt prestation är ofta diffusa och ofta kommer symtomen smygande. Dessa fall behöver ofta en omfattande utredning för att hitta orsaken till hästens problem, där veterinären får lägga ett pussel utifrån hästägarens berättelse och olika undersökningar och provtaningar av hästen. Nedsatt prestation hos hästar förorsakas ofta av avvikelser i rörelseapparaten, hjärtat eller luftvägarna.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas