Medicinsk utredning för häst

Till oss kan du komma om du behöver hjälp med medicinska utredningar av din häst. Vi har specialister inom internmedicin som hjälper dig och din häst med utredning av bland annat avmagring, kronisk diarré, hudproblem, prestationsnedsättningar och hjärtproblem. Många gånger räcker det med ett dagbesök, men ibland kan hästen behöva vara kvar för fortsatta undersökningar.

De patienter som behöver stanna kvar på hästsjukhuset för fortsatt utredning, behandling eller intensivvård skrivs in på stationärvårdsavdelningen.

Tillsammans med modern medicinsk teknik och ett stort medicinskt laboratorium har vi möjligheten att ge din häst den bästa vården på ett kostnadseffektivt sätt.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas