Kirurgiavdelning

uppdelade på olika avdelningar. På kirurgiavdelningen vistas då de patienter som förbereds inför operation, återhämtar sig efter en operation eller som behandlas för till exempel sårskador.
Är djuret mycket sjukt placeras djuret på intensivvårdsavdelningen där det finns personal med kunskaper inom intensivvård.

På kirurgiavdelningen

Varje hund eller katt får en egen rymlig bur att vistas i och som är avskild från övriga patienter. I buren finns egen korg med mjuk fiberpäls att ligga på som hunden eller katten får ha hos sig under tiden hos oss. Rastning sker i koppel utomhus flera gånger om dagen om patientens tillstånd tillåter detta. Maten anpassas efter varje individs behov. Varje patient som kan behöva vård eller tillsyn nattetid får naturligtvis all den hjälp som behövs av vår nattpersonal, vare sig det gäller tillsyn några gånger under natten eller om det krävs kontinuerlig vård och övervakning.

Kontakt med djurägaren

Vi försöker hålla daglig kontakt med djurägaren för att meddela djurets status för dagen samt en kostnadsuppdatering.  De flesta patienterna finner sig mycket snart till rätta på djursjukhuset. Vi avråder normalt från besök då patienterna kan bli nedstämda av att bli lämnade ytterligare en gång, men undantag kan göras i vissa fall beroende på sjukdomstillstånd.

Hemgång

I samband med utskrivning får du träffa berörd personal som kan berätta och svara på alla dina frågor. Skriftliga hemgångsråd skickas med hem och eventuellt återbesök kan bokas. Finns det frågor är du alltid välkommen att kontakta oss igen.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas