Jourveterinär

På vår akutmottagning arbetar jour veterinärer som är beredda att ta emot olycksfall och akut sjuka djur. Utbildad personal och avancerad utrustning gör att vi kan erbjuda högklassig vård och behandling för våra patienter. 

Under jourtid fungerar våra djursjukhus som akutdjursjukhus. Då räddar vi i första hand liv och stabiliserar patienter så att vidare utredning och behandling sedan kan ske på ordinarie arbetstid. Evidensia vill i största möjliga mån ta emot alla de djur och djurägare som kommer till oss, så därför ber vi samtal som ej är akuta att vänta till kontorstid.

Jour veterinär

Akutdjursjukhus under jourtid

På våra akutmottagningar prioriterar vi djuren enligt strikta medicinska kriterier. Läs mer om hur triage fungerar och hur vi arbetar på våra akutmottagningar här.

Förberedelse inför samtal 

När du ringer till oss angående ett sjukt djur är det bra om du kan svara på följande frågor:

 • Djurets ålder, ras och kön
 • Ditt djurs allmäntillstånd, är djuret hängigt eller oroligt?
 • Har ditt djur feber?
 • Hur är andningen?
 • Slemhinnefärg? Lyft på läppen och titta.
 • När kissade ditt djur senast?
 • Hur är avföringen?
 • Äter och dricker djuret normalt?
 • Äter ditt djur någon medicin?

Triage – prioriteringsmetoden

På våra akutmottagningar prioriterar vi djuren enligt strikta medicinska kriterier. Om fler patienter befinner sig inom samma prioritetsgrupp bedöms de även inom gruppen. Djur med livshotande tillstånd tas om hand först! Vi tillämpar en metod som kallas triage för varje patient som kommer till oss enligt följande:

 • Mycket kritiskt. Patienten dör utan omedelbar vård. Dit hör hjärtstillestånd, medvetslöshet, kramper, svår blödning med mera.
 • Kritiskt. Patienten behöver få vård inom 20 minuter. Dit hör svåra allergiska reaktioner, hög feber, förgiftning, instabila frakturer, ormbett, trauma med mera.
 • Sjuk. Patienten behöver vård inom några timmar. Till exempel vid mindre allergiska reaktioner, skärsår utan stora blödningar, stabila frakturer, kräkning/diarré och liknande.
 • Ej akut. Patienten behöver vård inom 24 timmar/alternativt ny tid kan bokas till lämplig avdelning. Dit hör mild kräkning/diarré, måttlig hälta, klofraktur, lättare hudsår med mera. Patientens tillstånd är stabilt.

Vi hoppas att djurägare med patienter inom kategori 3 och 4 har överseende med att kanske få vänta, om det plötsligt inkommer flera patienter av kategori 1 och 2.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas