IR/IE

IR/IE – Interventionell radiologi och endoskopi

Interventionell radiologi och endoskopi innebär att man med minimalt invasiva ingrepp under röntgenledning kan behandla sjukdomar i nästan alla organsystem. Konceptet bakom interventionell radiologi och endoskopi är att diagnostisera och behandla patienter med de aktuella tekniker som är minst invasiva för att minska risken för patienten och förbättra hälsoresultaten.

Hur går det till?

IEIR innebär att man med hjälp av genomlysning (fluoroskopi) samt fiberendoskopisk utrustning kommer åt delar av kroppen som traditionell kirurgi inte tillåter eller där traditionell kirurgi skulle innebära för stora/invasiva ingrepp för patienten.

Med hjälp av IEIR kan vi upprätthålla normal anatomisk funktion (stents i luftstrupe, urinvägar, näshåla) samt försluta medfödda eller förvärvade fel (som t ex intrahepatisk levershunt, embolisering).

När används IR/IE?

Djur med uretärstenar, striktur, trauma eller andra förändringar som leder till uretärobstruktion (d v s blockering av urinledare) kan behandlas med IEIR. De har ofta en bättre prognos jämfört med patienter som genomgår traditionella kirurgiska ingrepp. För bästa prognos utvärderas var patient för sig innan vi rekommenderar ett ingrepp. En stent eller en SUB (Subcutaneous Ureteral Bypass) placeras för att återställa flöde av urin från njuren till urinblåsan.

Hundar med förträngning eller obstruktion av urinröret kan behandlas med en uretrastent. Dessa ingrepp utförs genom den normala uretraöppningen så patienten är bekväma omedelbart efteråt. Beroende på underliggande orsak till obstruktion/kompression kan ytterligare behandling behövas. Även hundar med trakealkollaps kan, om konservativ behandling inte är tillräckligt, behandlas med en trakeastent. Denna stent placeras över delen av trakea (luftstrupen) som kollapsar för att återställa en mer normal öppning.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas