Intensivvård

På intensivvårdsavdelningen tar vi hand om djur vars tillstånd kräver konstant övervakning, täta undersökningar och ofta många provtagningar. Det rör sig ofta om djur med svikt i en eller flera av kroppens viktigaste funktioner – exempelvis medvetande, andning eller cirkulation.

Behandlingen strävar till att rädda liv och att stabilisera patienter så att vidare utredning och behandling sedan kan ske. Det kan bland annat röra sig om att tillföra syrgas, korrigera kroppens elektrolyter och pH-värde och normalisera kroppstemperatur och vätskebalan. Hit kommer till exempel patienter med:

  • Andningsproblem
  • Krampanfall
  • Svåra trafikskador
  • Neurologiska skador
  • Förgiftningar
  • Hjärtsvikt
  • Rubbningar i hjärtrytm (tex pga ormbett eller chokladförgiftning)

Djursjukskötarna som arbetar här är intensivvårdsutbildade. På intensivvårdsavdelningen, även kallad IVA, finns avancerad teknisk utrustning för övervakning och medicinering.