Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Intensivvård

På intensivvårdsavdelningen tar vi hand om djur vars tillstånd kräver konstant övervakning, täta undersökningar och ofta många provtagningar. Intensivvård behövs till exempel till djur med svikt i en eller flera av kroppens viktigaste funktioner – exempelvis medvetande, andning eller cirkulation.

Intensivvårdsbehandling

Behandlingen strävar till att rädda liv och att stabilisera patienter så att vidare utredning och behandling sedan kan ske. Det kan bland annat röra sig om att tillföra syrgas, korrigera kroppens elektrolyter och pH-värde och normalisera kroppstemperatur och vätskebalans.

Intensivvård, vanliga patienter:

  • Andningsproblem
  • Krampanfall
  • Svåra trafikskador
  • Neurologiska skador
  • Förgiftningar
  • Hjärtsvikt
  • Rubbningar i hjärtrytm (tex pga ormbett eller chokladförgiftning)

Djursjukskötarna som arbetar här är intensivvårdsutbildade. På intensivvårdsavdelningen, även kallad IVA, finns avancerad teknisk utrustning för övervakning och medicinering.

Intensivvård hund.

Djursjukskötarna som arbetar här intensivvårdsutbildade.

Kliniker som erbjuder denna tjänst