Infektionsavdelning

På vår infektionsavdelning vårdas patienter med smittsamma sjukdomar. Även de potentiellt smittbärande patienterna vistas här under vårdtiden, exempelvis djur med feber eller kräkningar som ännu ej diagnosticerats.

Minimerad smittorisk

Avdelningen är anpassad för att smittor ej ska spridas mellan patienter och specifika hygienrutiner och smittskyddsbarriärer är upprättade. Dessa rutiner är även av största vikt för att minimera användandet av antibiotika och på så sätt arbeta emot den ökande antibiotikaresistensen hos bakterier.

Patienter med magtarm-problematik rastas med extra täta intervall.

Avdelningen ligger separerad från övriga vårdavdelningar och har egen ingång, eget mottagningsrum och separat rastplats.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas